ΥΠΕΣ: Συνολική εγκύκλιος για το Ν.4604/2019 (ισότητα φύλων, έμφυλη βία, αυτοδιοικητικές εκλογές)

Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4604/2019 (Α΄50) «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση- Λοιπές διατάξεις» – ΕΔΩ αναλυτικά η εγκύκλιος.