Με τη «βούλα» του ESM, επεκτάθηκαν μέχρι το 2070 οι λήξεις δανείων του EFSF

Κατά 10 έτη επιμηκύνθηκαν οι λήξεις δανείων του EFSF, συνολικού ύψους 96,3 δισ. ευρώ, με την ενεργοποίηση μεσοπρόθεσμων μέτρων απομείωσης του ελληνικού χρέους. Στο πλαίσιο αυτό, οι λήξεις του ελληνικού χρέους εκτείνονται πλέον μέχρι και το 2070 αντί του 2060 που ήταν μέχρι πρότινος.

Την επέκταση των ωριμάνσεων των δανείων που έλαβε η χώρα από τον EFSF επισημοποίησε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, αλλάζοντας τον χάρτη του ελληνικού χρέους.

Στο πλαίσιο αυτό, ελαφρύνονται τα έτη από το 2045 μέχρι και το 2056, καθώς οι λήξεις των δανείων του EFSF που ωρίμαζαν στη συγκεκριμένη δωδεκαετία, μεταφέρονται για την περίοδο από το 2049 μέχρι και το 2070.

Πρόκειται για δάνεια ύψους 96,3 δισ. ευρώ, που χορηγήθηκαν σε δόσεις από τον EFSF στην Ελλάδα κατά την περίοδο από τον Μάρτιο του 2012 μέχρι και τον Αύγουστο του 2014.

Συνολικά, το υπόλοιπο των δανείων του EFSF είναι 130,9 δισ. ευρώ, αλλά από αυτά ένα ποσό της τάξης των 34,6 δισ. ευρώ δεν επηρεάστηκε ούτε από τα βραχυπρόθεσμα μέτρα ούτε από τα μεσοπρόθεσμα και διατηρεί τις αρχικές λήξεις, οι οποίες εκτείνονται από το έτος 2023 μέχρι και το έτος 2042.

Σημειώνεται ότι τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος εγκρίθηκαν από τους εταίρους τον Ιούνιο του 2018, αλλά με την υποσημείωση ότι θα εφαρμόζονταν σταδιακά και ανάλογα με την πρόοδο της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων, η υλοποίηση των οποίων θα ελέγχεται ανά εξάμηνο.

Ο ESM περίμενε την ολοκλήρωση της β’ αξιολόγησης προκειμένου να ενεργοποιήσει το πακέτο των μέτρων, κάτι που έγινε τον περασμένο Μάρτιο και προχώρησε στη νέα μίνι αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους.

Επίσης στο πλαίσιο των μέτρων απομείωσης του χρέους εντάσσεται και η εκταμίευση της δόσης των περίπου 974 εκατ. ευρώ, που περιέχει επιστροφές από τα κέρδη επί των ελληνικών ομολόγων που αποκόμισαν η ΕΚΤ και οι κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης.

Το συνολικό πακέτο μεσοπρόθεσμων μέτρων θα οδηγήσει σε συνολική μείωση του χρέους της Ελλάδας ως ποσοστού του ΑΕΠ κατά περίπου 30 ποσοστιαίες μονάδες έως το 2060, ενώ οι μικτές χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας στο να περιοριστούν κατά περίπου 8 ποσοστιαίες μονάδες μέχρι το 2060, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του επικεφαλής του ESM, Κλάους Ρέγκλινγκ.

Τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το ελληνικό δημόσιο χρέος περιλαμβάνουν:

1. Έναν μηχανισμό για την, υπό προϋποθέσεις, κατάργηση της αύξησης επιτοκίου που είχε επιβληθεί σε 11,3 δισ. ευρώ από το δάνειο του EFSF στο πλαίσιο του 2ου μνημονίου. Η κατάργηση θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση περίπου 200 εκατ. ευρώ ετησίως, θα τεθεί σε εφαρμογή από φέτος και θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια, υπό τον όρο ότι η Ελλάδα θα είναι συνεπής στις μεταμνημονιακές δεσμεύσεις της.

2. Πρόσθετη 10ετή επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής για 96,3 δισ. ευρώ από το δάνειο του EFSF στο πλαίσιο του 2ου μνημονίου και 10ετή παράταση της περιόδου χάριτος για την αποπληρωμή των αναλογούντων τόκων. Έτσι, η Ελλάδα θα αρχίσει να αποπληρώνει το μεγαλύτερο μέρος των δανείων που έλαβε από τον EFSF το έτος 2033.

3. Επιμήκυνση της μέγιστης σταθμισμένης μέσης ωρίμανσης των παραπάνω δανείων κατά 10 χρόνια, ώστε να φθάσει τα 42,5 έτη.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους περιλαμβάνουν κίνητρα για διαρκή εφαρμογή των μεταρρυθμιστικών μέτρων τα οποία συμφώνησε η Ελλάδα στη διάρκεια του προγράμματος του ESM, η κατάργηση του επιτοκιακού περιθωρίου έως το 2022 προϋποθέτει τη διαρκή εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων του προγράμματος του ESM και τη συμμόρφωση της Ελλάδας με τις συμφωνημένες μεταρρυθμίσεις και δεσμεύσεις πολιτικής κατά την περίοδο της μεταπρογραμματικής εποπτείας.

Σημειώνεται ότι τον Ιανουάριο του 2017 είχαν εφαρμοστεί τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, με τα οποία επιμηκύνθηκαν οι ωριμάνσεις των δανείων του EFSF, ενώ με τα μεσοπρόθεσμα μέτρα επιμηκύνονται περαιτέρω. Με τα βραχυπρόθεσμα μέτρα υπήρξε ελάφρυνση των χρεολυσίων στα έτη από το 2032 έως και το 2045, και μεταφορά τους στα έτη από το 2047 έως και το 2057.

Στον πίνακα αποτυπώνονται οι αρχικές λήξεις των δανείων κατά την έκδοσή τους, ο χρόνος ωρίμανσης μετά το πρώτο πακέτο των μέτρων και οι νέες λήξεις μετά το δεύτερο πακέτο των μέτρων απομείωσης του ελληνικού χρέους.

Τα δάνεια του ΔΝΤ

Η εικόνα του ελληνικού χρέους θα αλλάξει περαιτέρω από την πρόωρη αποπληρωμή μέρους των δανείων που έχει λάβει η χώρα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ήδη έχει υποβληθεί το ελληνικό αίτημα, το οποίο έγινε δεκτό από τους θεσμούς και από το ΔΝΤ και αναμένεται σύντομα να ολοκληρωθεί.

Θα αφορά δάνεια που λήγουν τα έτη 2019 και 2020, περίπου 3,7-3,8 δισ. ευρώ, τα οποία έχουν και υψηλό επιτόκιο που κλιμακώνεται μέχρι και πάνω από 5%. Εφόσον ολοκληρωθεί η αποπληρωμή, τότε το ύψος των δανείων που θα οφείλει η Ελλάδα στο ΔΝΤ θα είναι περίπου 6 δισ. ευρώ, με ορίζοντα αποπληρωμής μέχρι το έτος 2024.