ΓΛΚ: Εγκύκλιος για τις «Εκθέσεις αναφοράς για το Μητρώο Δεσμεύσεων»

logistirio-glk

Με την εγκύκλιο, παρέχονται οδηγίες και υποδείγματα σχετικά με τη σύνταξη και υποβολή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) των εκθέσεων που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 8 του π.δ/τος 80/2016 (Α’145) – ΕΔΩ αναλυτικά η εγκύκλιος.