İstanbul escort bayan sivas escort samsun escort bayan sakarya escort Muğla escort Mersin escort Escort malatya Escort konya Kocaeli Escort Kayseri Escort izmir escort bayan hatay bayan escort antep Escort bayan eskişehir escort bayan erzurum escort bayan elazığ escort diyarbakır escort escort bayan Çanakkale Bursa Escort bayan Balıkesir escort aydın Escort Antalya Escort ankara bayan escort Adana Escort bayan

12.3 C
Athens
Κυριακή, 3 Μαρτίου, 2024

Τι πρέπει να κάνουν εκείνοι που δεν βρίσκουν το όνομά τους στους εκλογικούς καταλόγους

Πρόσφατα

Ενόψει των επερχόµενων δηµοτικών, κοινοτικών και περιφερειακών εκλογών καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2019 το Υπουργείο Εσωτερικών επισημαίνει τα εξής:

Α. Με τις διατάξεις των παρ. 4 έως 9 του άρθρου 8 της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείµενο των διατάξεων της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών»(π.δ. 26/2012 ΦΕΚ Α’ 57), ρυθµίζεται το θέµα των εκλογέων που δεν θα είναι εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους.

Ειδικότερα:

Εκλογείς που, χωρίς να έχουν αποστερηθεί του εκλογικού τους δικαιώµατος, δεν περιλαµβάνονται για οποιαδήποτε άλλη αιτία στους εκλογικούς καταλόγους, µπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωµα µέχρι το τέλος της ψηφοφορίας σε οποιοδήποτε εκλογικό τµήµα του δήµου στα δηµοτολόγια ή Μητρώα Αρρένων των οποίων είναι εγγεγραµµένοι.

Συνεπώς όσοι Έλληνες πολίτες είναι εγγεγραµµένοι σε δηµοτολόγια δήµου της χώρας, αλλά όχι στους εκλογικούς καταλόγους του, έχουν τη δυνατότητα µέχρι και το πέρας της διεξαγωγής της ψηφοφορίας, να απευθυνθούν στο δήµο στα δηµοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραµµένοι και να ζητήσουν πιστοποιητικό εγγραφής τους στα δηµοτολόγια, προκειµένου να µπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωµα.

Όσοι από τους πολίτες είναι εγγεγραµµένοι µόνο στα µητρώα αρρένων και όχι στα δηµοτολόγια δήµου της χώρας, µπορούν να εφοδιαστούν µε πιστοποιητικό, που να βεβαιώνει την εγγραφή τους στα Μητρώα Αρρένων.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους Έλληνες εκλογείς, κατοίκους των χωρών µελών της Ε.Ε., οι οποίοι θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωµα στις χώρες αυτές την 25η Μαΐου 2019.
Συνεπώς οι εκλογείς αυτοί µπορούν να εφοδιαστούν µε το ανωτέρω πιστοποιητικό µέχρι και την ηµέρα διενέργειας των εκλογών στα κράτη µέλη της Ε.Ε. (25.5.2019), προκειµένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωµα.

Οι κ.κ. ∆ήµαρχοι, προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να εκδίδουν εις διπλούν πιστοποιητικά εγγραφής των ενδιαφεροµένων στα δηµοτολόγια ή στα µητρώα αρρένων και να χορηγούν σε αυτούς το ένα από τα δύο αντίγραφα.

Στα εκδιδόµενα (εις διπλούν) πιστοποιητικά, θα υπάρχουν οι εξής ενδείξεις:

α) «ΕΚ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 26ης ΜΑΪΟΥ 2019»

β) «ΕΚ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ της 26ης ΜΑΪΟΥ 2019»

γ) «ΕΚ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25ης ΜΑΪΟΥ 2019» αν
πρόκειται για Έλληνες κατοίκους κρατών µελών της Ε.Ε.

δ) «ΕΚ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΙΟΥΝΙΟΥ 2019»

ε) «ΕΚ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ της 2ας ΙΟΥΝΙΟΥ 2019».

Τα πιστοποιητικά δ) και ε) θα εκδίδονται από την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019.

Σε περίπτωση που ο παραλειφθείς εκλογέας δεν ψηφίσει την πρώτη Κυριακή 26 Μαΐου 2019, µπορεί, εάν επιθυµεί, να απευθυνθεί στον δήµο του, προκειµένου να του χορηγηθεί πιστοποιητικό εγγραφής του στα δηµοτολόγια ή Μητρώα Αρρένων, ώστε να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωµα τη δεύτερη Κυριακή 2 Ιουνίου 2019.

Στην περίπτωση αυτή θα εκδίδεται το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Για να χορηγηθούν τα ανωτέρω πιστοποιητικά από το ∆ήµαρχο ή το εξουσιοδοτηµένο από αυτόν όργανο στον αιτούντα, θα πρέπει να διαπιστωθεί ότι ο αιτών δεν βρίσκεται εγγεγραµµένος στους εκλογικούς καταλόγους άλλου ∆ήµου της χώρας.

Για τον τρόπο διαπίστωσης ότι ο αιτών δεν είναι εγγεγραµµένος στους εκλογικούς καταλόγους, καθώς επίσης και για τον τρόπο συνδροµής του Υπουργείου µας, σε περίπτωση τεχνικής αδυναµίας, όπως προβλέπουν οι ανωτέρω διατάξεις, σας παρέχονται οδηγίες µε σχετική εγκύκλιο της ∆ιεύθυνσης Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Eάν ο αιτών το πιστοποιητικό εκλογέας δεν είναι εγγεγραµµένος στα δηµοτολόγια ή τα Μητρώα αρρένων του συγκεκριµένου ∆ήµου όπου ζητά πιστοποιητικό ή εάν είναι εγγεγραµµένος σε εκλογικό κατάλογο άλλου ∆ήµου της χώρας και χορηγηθεί το πιστοποιητικό, τότε ο ∆ήµαρχος ή το εξουσιοδοτηµένο από αυτόν όργανο ευθύνεται για παράβαση καθήκοντος, σύµφωνα µε το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα (άρθρο 8 παρ. 8 του π.δ. 26/2012).

Επισηµαίνεται εδώ ότι, δεν θα χορηγούνται πιστοποιητικά εγγραφής στα δηµοτολόγια ή τα Μητρώα Αρρένων στους εγγραφέντες σε αυτά µετά την 28η Φεβρουαρίου 2019.

Όσοι ∆ήµοι της χώρας, εκ παραδροµής, δεν έχουν συµπεριλάβει στην Α΄ αναθεώρηση (Ιανουάριος – 28 Φεβρουαρίου 2019), τους νέους εκλογείς, τους γεννηθέντες το έτος 2002, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4406/2016 (ΦΕΚ 133 Α’), θα χορηγούν σ’ αυτούς πιστοποιητικό παραλειφθέντος σύµφωνα µε τα ανωτέρω, προκειµένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωµα.

Το πιστοποιητικό που αντιστοιχεί στην κάθε ψηφοφορία (26 Μαΐου 2019, 2 Ιουνίου 2019) θα προσκοµίζουν οι εκλογείς στην Εφορευτική Επιτροπή, προκειµένου η τελευταία να τους επιτρέψει να ψηφίσουν.

Οι αντιπρόσωποι της ∆ικαστικής Αρχής, υποχρεούνται να κάνουν δεκτούς για να ψηφίσουν τους εκλογείς του ίδιου δήµου, που προσκοµίζουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά.

Β. Αναφορικά µε το ενδεχόµενο παράλειψης εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογέων υπηκόων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σας γνωρίζουµε τα εξής:

Σε περίπτωση που, εκλογέας, υπήκοος κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει εκ παραδροµής παραλειφθεί από τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους παρά το γεγονός ότι έχει υποβάλει στο δήµο εµπρόθεσµα (δηλ. µέχρι 28 Φεβρουαρίου 2019) τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 133/1997 δικαιολογητικά, έχει τη δυνατότητα να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωµα στις δηµοτικές, κοινοτικές και περιφερειακές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019, τις επαναληπτικές της 2ας Ιουνίου 2019 καθώς και στις ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 2019 – εφόσον το επιθυµεί – εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 4 – 9 της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (π.δ. 26/2012).

Με βάση τα ανωτέρω ο ως άνω παραλειφθείς εκλογέας µπορεί να απευθύνεται στο δήµο, όπου είχε υποβάλει την αίτησή του προκειµένου να του χορηγηθεί σχετική βεβαίωση.

Οι δήµοι στους οποίους θα απευθύνονται οι ως άνω παραλειφθέντες εκλογείς, αφού διαπιστώσουν ότι έχει υποβληθεί αίτηση από τον ενδιαφερόµενο για την εγγραφή του στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους µέχρι 28.2.2019, θα εκδίδουν εις διπλούν ανάλογα βεβαίωση ή βεβαιώσεις, ότι, αν και είχε υποβάλει τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά, δεν συµπεριελήφθη, εκ παραδροµής, στους εκλογικούς καταλόγους.

Η βεβαίωση ή βεβαιώσεις θα χορηγούνται αφού ληφθεί υπόψη η δήλωση επιλογής (ευρωεκλογές – αυτοδιοικητικές ή και τα δύο) του εκλογέα υπηκόου κράτους – µέλους της Ε.Ε. και θα περιλαµβάνουν ανάλογα τις προβλεπόµενες ενδείξεις της παρ.Α του παρόντος.

Γ. Οι ∆ήµαρχοι που θα εκδώσουν πιστοποιητικά και βεβαιώσεις σε παραλειφθέντες εκλογείς, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, υποχρεούνται να συµπεριλάβουν τους εκλογείς αυτούς στην πρώτη µετά τις εκλογές αναθεώρηση, την οποία θα αποστείλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειµένου να γίνει η οριστική καταχώρισή τους στους εκλογικούς καταλόγους και να τους αποδοθεί ο Ειδικός Εκλογικός Αριθµός.

Τα δεύτερα αντίγραφα από τα εις διπλούν εκδιδόµενα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις παρακαλούµε να αποσταλούν αµέσως µετά τις εκλογές στη ∆ιεύθυνση Εκλογών (Ευαγγελιστρίας 2, Τ.Κ. 101 83, 3ος όροφος), συνοδευόµενα από συγκεντρωτική κατάσταση όλων των εκλογέων για τους οποίους εκδόθηκαν πιστοποιητικά.

Περαιτέρω οδηγίες για τον τρόπο ψηφοφορίας των παραλειφθέντων εκλογέων παρέχονται µε την βιβλιοδετηµένη εγκύκλιό µας, η οποία κοινοποιείται προς τους αποδέκτες του πίνακα και προς τους δικαστικούς αντιπροσώπους.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις