Φωτογραφία αρχείου

Μία ημέρα μετά την απόφαση του ΣτΕ, σύμφωνα με την οποία κρίθηκε συνταγματική και νόμιμη μνημονιακή υπουργική απόφαση του 2011, για εξαίρεση ορισμένων ειδικοτήτων εργαζομένων από την υπαγωγή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, ο υπουργός Εσωτερικών Αλέξης Χαρίτσης… έσπευσε να μαζέψει το ντόρο που δημιουργήθηκε δηλώντας ότι σύντομα ο ίδιος ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει μέτρα επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι 9.500 σχολικές καθαρίστριες, ανάμεσα σε αυτά και η ένταξή τους στα ΒΑΕ.

Μάλιστα, ο φιλοκυβερνητικός Τύπος, ανέφερε πως ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος συντάσσει σχετική ρύθμιση η οποία σύντομα θα πάρει τον δρόμο για τη Βουλή. Κοντά στο φιλοκυβερνητικό Τύπο, κι ορισμένοι εργοδοτικοίκυβερνητικοί συνδικαλιστές που πανηγύρισαν για τη «νίκη», προτού αυτή γίνει, και μάλιστα εν μέσω προεκλογικής περιόδου.

Να σημειωθεί πως πολλές από τις συναδέλφισσες σχολικές καθαρίστριες βρίσκονται σε εργασιακή ομηρία και γίνονται «μπαλάκι» προεκλογικών σκοπιμοτήτων εδώ και 15 χρόνια (ακόμη και περισσότερα), καθώς εργάζονται µε ειδικές συµβάσεις µίσθωσης έργου, αµείβονται µε βάση τις αίθουσες που καθαρίζουν και όχι τους βοηθητικούς χώρους, καταλήγοντας συχνά σε µηνιαίες αποδοχές 120 ευρώ ή ακόμα και 90 ευρώ, όταν πρόκειται για µικρές σχολικές µονάδες. Οι κυβερνήσεις αρνούνται τη μονιμοποίησή τους, καθώς αποδεδειγμένα καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Πολλές φορές παρατηρείται καθυστέρηση στην καταβολή της πενιχρής μισθοδοσίας τους, ενώ δεν µπορούν να παίρνουν άδεια ασθενείας ή µητρότητας και υποχρεούνται να φέρνουν αντικαταστάτη όταν αντιµετωπίζουν σοβαρό πρόβληµα.

Σήμερα, αντιμετωπίζουν πρόβλημα συνταξιοδότησης, καθώς απεντάχθηκαν το 2012 από τα ΒΑΕ, με βάση ρύθμιση που προέβλεπε συγκεκριμένο εισοδηματικό «κατώφλι» για την ένταξη ενός κλάδου σε αυτά υψηλότερο από τις απολαβές των καθαριστριών.

Όπως αναφέρεται στο γενικό έγγραφο του ΙΚΑ αριθμ. πρωτ.: A32/ 1150/ 6/14.1.2013 «Διευκρινίσεις για το νέο Πίνακα Βαρέων & Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΒΑΕ)», για να μπορεί να σχολική καθαρίστρια να ενταχθεί στο καθεστώς των ΒΑΕ θα πρέπει τουλάχιστον να έχει μηνιαίες αποδοχές 672 ευρώ, κάτι που σήμερα κι από την ώρα που απεντάχθηκαν δεν ισχύει.

«Σύμφωνα με την 51/2010 Διαιτητική Απόφαση (Δ.Α.) Παροχής Υπηρεσιών το κατώτατο ημερομίσθιο των καθαριστών/τριών για το έτος 2012 έχει διαμορφωθεί σε 37,32 Ευρώ και το αντίστοιχο ωρομίσθιο σε 5,60 Ευρώ (37,32 × 6 ημέρες ÷ 40 ώρες). Για τριάντα (30) ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές καθαριστή/τριας ανέρχονται σε 672,00 Ευρώ (5,60 × 30 ώρες × 4 εβδομάδες).

»Συνεπώς, από 1/1/2012 και μέχρι να συναφθεί νέα σχετική κλαδική ΣΣΕ το ποσό των εξακοσίων εβδομήντα δύο (672,00) Ευρώ αποτελεί το κριτήριο (ελάχιστο όριο ακαθάριστων μηνιαίων αποδοχών) για την υπαγωγή ή μη στην ασφάλιση κατά τον ΚΒΑΕ των καθαριστών/τριών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που συνδέονται με το Δημόσιο με σύμβαση μίσθωσης έργου».

Συνεπώς, γεννούνται ερωτηματικά για τις «διακηρύξεις» των στελεχών της κυβέρνησης και τη σκοπιμότητα των λόγων τους, ειδικά μεσούσης της προεκλογικής περιόδου, όσον αφορά στην ένταξη των συναδελφισσών καθαριστρίων στην επανένταξή τους στα ΒΑΕ, πολλώ δε μάλλον, όταν:

– Οι καθαρές αμοιβές, για κάθε αίθουσα διδασκαλίας, ασχέτως ωραρίου, χωρίς να προσμετρώνται κοινόχρηστοι χώροι, ανέρχεται στα 26 ευρώ/μήνα, άρα και σχεδόν ακατόρθωτο να πιάσουν το όριο που θέτει η απόφαση του ΙΚΑ να ενταχθούν στα ΒΑΕ.

– Ο «μαγικός αριθμός» αιθουσών, το 18, δύσκολα πιάνεται, με αποτέλεσμα -όπως αναφέρθηκε παραπάνω- πολλές συναδέλφισσες να έχουν να ζήσουν την οικογένειά τους με πενιχρούς μισθούς, που δεν χαρακτηρίζονται κανμπουρμπουάρ, τη στιγμή που παραλλήλως αγωνίζονται για την καταβολή των όποιων δεδουλευμένων τους.

– Παραμένουν υπό καθεστώς εργασιακής ομηρίας για πάνω από 15 χρόνια, με συμβάσεις δουλείας, χωρίς κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα, (άδεια μητρότητας, άδεια ασθενείας, όπου θα πρέπει να βρουν… αντικαταστάτη!!) θεωρούνται… ελεύθεροι επαγγελματίες, και δε μονιμοποιούνται, από τη στιγμή που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Και η λεπτομέρεια, που εάν δεν επιλυθεί, ουσιαστικά θα πρόκειται για έναν προεκλογικό εμπαιγμό της σημερινής κυβέρνησης; Το γενικό έγγραφο του ΙΚΑ αριθμ. πρωτ.: A32/ 1150/ 6/14.1.2013 «Διευκρινίσεις για το νέο Πίνακα Βαρέων & Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΒΑΕ)» μιλά για «πλήρη απασχόληση» όλων όσοι εντάσσονται στα ΒΑΕ, πράγμα που σημαίνει πως θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το εργασιακό καθεστώς των σχολικών καθαριστριών και να μετατραπούν ΟΛΕΣ οι συμβάσεις τους σε ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, δηλαδή να μονιμοποιηθούν.

Το ΜΕΤΑ καλεί όλους τους εργαζόμενους στους χώρους της καθαριότητας, ανεξάρτητα αν εργάζονται σε ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, να αγωνιστούν για σταθερές εργασιακές σχέσεις, πλήρους απασχόλησης, για την μετατροπή των συμβάσεών τους σε Αορίστου Χρόνου και για την ένταξή τους στο καθεστώς ΒΑΕ, καθώς και για την μείωση των ορίων συνταξιοδότησή τους στα προ μνημονίων ηλικιακά όρια.

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: A32/ 1150/ 6/14.1.2013
Διευκρινίσεις για το νέο Πίνακα Βαρέων & Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Β.Α.Ε.)

Αθήνα, 14/1/2013
Αριθμ. Πρωτ. A32/1150/6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 Αθήνα
Πληροφορίες : Γ. Μητροφάνης
Αριθ. Τηλεφώνου : 210 52 15 240 – 241
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για το νέο Πίνακα Βαρέων & Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Β.Α.Ε.).

ΣΧΕΤ.: Η εγκύκλιο 27/12

Σας κοινοποιούμε το υπ’ αρίθ. Φ10221/11746/790/20.8.2012 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης / Γ.Γ.Κ.Α., με το οποίο, κατόπιν ερωτήματός μας, παρέχονται διευκρινήσεις για τη πρακτική εφαρμογή διατάξεων του ισχύοντα από 1/1/2012 νέου Πίνακα Βαρέων & Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, (σχετ. Φ10221/οικ.26816/929/30.11.2011 – ΦΕΚ 2778 Β΄/2011 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης), που αφορούν τους καθαριστές και τις καθαρίστριες δημόσιων σχολείων με συμβάσεις μίσθωσης έργου, τους ηλεκτρολόγους, τους μηχανοξυλουργούς και τους χειριστές ξυλουργικών μηχανημάτων, επισημαίνοντας τα κάτωθι:

1. ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Στη 23η περίπτωση του Β΄ εδαφίου του ανωτέρω Πίνακα αναφέρεται ότι, στα Β.Α.Ε. υπάγονται πλέον οι καθαριστές/τριες με «πλήρη απασχόληση», καταργώντας μεταξύ άλλων, προηγούμενη διάταξη του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων – Κ.Β.Α.Ε. (2η περίπτωση ειδικοτήτων του υπεδαφίου γ΄ του εδαφίου Β΄ της παρ. 1 του άρθρου 104 του Κανονισμού Ασφάλισης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.), που προέβλεπε την υπαγωγή στα Β.Α.Ε. των καθαριστών/τριών Εκπαιδευτηρίων, Ακαδημιών κ.λ.π. «άνευ χρονικού περιορισμού ημερήσιας απασχόλησης».

Με την 182/1985 εγκύκλιο διαταγή μας διευκρινίσθηκε ότι, ως «πλήρης απασχόληση» για την εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων θεωρείται αυτή που παρέχεται τουλάχιστον έξι (6) ώρες την ημέρα σε πενθήμερη απασχόληση ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ Β΄ 672/17-4-2008) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων το ύψος της αμοιβής των καθαριστριών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που συνδέονται με το Δημόσιο με σύμβαση μίσθωσης έργου, καθορίζεται αποκλειστικά από τον αριθμό των αντίστοιχων αιθουσών διδασκαλίας, χωρίς να γίνεται οποιαδήποτε αναφορά ως προς το χρόνο απασχόλησης (ωράριο ημερήσιας ή εβδομαδιαίας απασχόλησης).

Ως εκ τούτου και με δεδομένο ότι, για τα εν λόγω πρόσωπα δεν είναι δυνατό να διαπιστωθεί εάν εκπληρώνουν ή μη τον όρο της «πλήρους απασχόλησης», όπως προσδιορίζεται στην 182/1985 εγκύκλιο διαταγή μας, αφού δεν απασχολούνται με συγκεκριμένο ωράριο εργασίας, κρίθηκε σκόπιμο για την ένταξή τους ή μη στα Β.Α.Ε. να συσχετισθεί η ακαθάριστη μηνιαία αμοιβή τους με το ποσό το οποίο, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) ή Διαιτητική Απόφαση (Δ.Α.) Παροχής Υπηρεσιών, δικαιούται να λάβει μηνιαίως καθαριστής/τρια για εβδομαδιαία απασχόληση τριάντα (30) ωρών.

Σύμφωνα με την 51/2010 Διαιτητική Απόφαση (Δ.Α.) Παροχής Υπηρεσιών το κατώτατο ημερομίσθιο των καθαριστών/τριών για το έτος 2012 έχει διαμορφωθεί σε 37,32 Ευρώ και το αντίστοιχο ωρομίσθιο σε 5,60 Ευρώ (37,32 × 6 ημέρες ÷ 40 ώρες). Για τριάντα (30) ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές καθαριστή/τριας ανέρχονται σε 672,00 Ευρώ (5,60 × 30 ώρες × 4 εβδομάδες).

Συνεπώς, από 1/1/2012 και μέχρι να συναφθεί νέα σχετική κλαδική Σ.Σ.Ε. το ποσό των εξακοσίων εβδομήντα δύο (672,00) Ευρώ αποτελεί το κριτήριο (ελάχιστο όριο ακαθάριστων μηνιαίων αποδοχών) για την υπαγωγή ή μη στην ασφάλιση κατά τον Κ.Β.Α.Ε. των καθαριστών/τριών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που συνδέονται με το Δημόσιο με σύμβαση μίσθωσης έργου.

2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

Στη 31η περίπτωση του Β΄ εδαφίου του εν λόγω Πίνακα προβλέπεται ότι, στα Β.Α.Ε. περιλαμβάνεται οι «Ηλεκτρολόγοι πτυχιούχοι και κάτοχοι αδείας, που απασχολούνται σε εργοστάσια και μονάδες παραγωγής».

Στον όρο «μονάδες παραγωγής» περιλαμβάνεται η παραγωγή με την τεχνική του όρου σημασία (δηλ. ο μετασχηματισμός της πρώτης ύλης σε αγαθά).

Συνεπώς, η διάταξη αφορά πρόσωπα με τη συγκεκριμένη ειδικότητα κατόχους αντίστοιχου πτυχίου και εφοδιασμένους με ανάλογη άδεια, που απασχολούνται στη πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή (γεωργία, κτηνοτροφία, μεταλλεία, μεταποίηση ή επεξεργασία προϊόντων προερχόμενων από τη πρωτογενή παραγωγή), χωρίς να επεκτείνεται σ’ αυτούς που απασχολούνται στη τριτογενή παραγωγή, στην οποία ανήκουν οι οικονομικές μονάδες παραγωγής υπηρεσιών (π.χ. υγεία, εκπαίδευση, τουρισμός, τράπεζες, επικοινωνίες).

3. ΜΗΧΑΝΟΞΥΛΟΥΡΓΟΙ & ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Στη 38η περίπτωση του Β΄ εδαφίου του Πίνακα προβλέπεται ότι, στα Β.Α.Ε. περιλαμβάνονται οι ειδικότητες «Μηχανοξυλουργοί, χειριστές ξυλουργικών μηχανημάτων σε επιχειρήσεις κατασκευής επίπλων, κουφωμάτων, παρκετών και λοιπών ειδών από ξύλο».

Η διάταξη αφορά εργαζόμενους με τις ως άνω ειδικότητες, που απασχολούνται μόνο σε επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο τη κατασκευή επίπλων, κουφωμάτων, παρκετών και λοιπών ειδών από ξύλο και όχι σε άλλους εργοδότες (π.χ. Δημόσιο, Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας).

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ