Το ΣτΕ κρίνει συνταγματική και νόμιμη την εξαίρεση ειδικοτήτων από τα βαρέα και ανθυγιεινά

Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) έκρινε συνταγματική και νόμιμη υπουργική απόφαση του 2011 για εξαίρεση ορισμένων ειδικοτήτων εργαζομένων από την υπαγωγή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Με αυτό τον τρόπο απέρριψε τις προσφυγές ομοσπονδιών και σωματείων, που τονίζουν πως πρόκειται για παραβίαση των συνταγματικών αρχών της ισότητας, της αναλογικότητας και της κρατικής μέριμνας στην κοινωνική ασφάλιση. Όπως αναφέρει το σκεπτικό της απόφασης, ο νόμος για εξαίρεση των ειδικοτήτων είναι μνημονιακός όρος και δεν αλλάζει.

Αναλυτικότερα:

Το ΣτΕ σήμερα απέρριψε την προσφυγή ομοσπονδιών και σωματείων εργαζομένων που ζητούσαν να κριθεί παράνομη και αντισυνταγματική η υπ’ αριθμ. Φ10221/οικ. 26816/929/30.11.2011 απόφαση του υπουργού Εργασίας που αφορούσε τις βαριές και ανθυγιεινές εργασίες κατά το σκέλος εκείνο που εξαιρέθηκαν από την υπαγωγή στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα ορισμένες ειδικότητες εργαζομένων.

Τα σωματεία τόνιζαν στην προσφυγή τους ότι η συγκεκριμένη απόφαση συνιστά παράβαση των συνταγματικών αρχών της ισότητας, της αναλογικότητας και της κρατικής μέριμνας στην κοινωνική ασφάλιση λόγω θέσπισης αυστηρότερων κριτηρίων, αλλά και το ότι η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση εκδόθηκε κατά πλάνη περί τα πράγματα, όσο και τις αιτήσεις ακύρωσης που είχαν καταθέσει.

Η επταμελής σύνθεσης του Α’ Τμήματος του ΣτΕ, με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Αναστάσιο Γκότση και εισηγήτρια τη σύμβουλο Παρασκευή Μπραΐμη, με 4 αποφάσεις της (508-511/2019) απέρριψε ως αβάσιμες όλες τις αιτήσεις ακύρωσης των σωματείων. Σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ, στο υπουργείο Εργασίας συστάθηκε ειδική επιτροπή προκειμένου να γνωμοδοτήσει με καθορισμένα κριτήρια για την υπαγωγή εργασιών και ειδικοτήτων και χώρων εργασίας στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Οι αποφάσεις αναφέρουν πως το 2010 υπεγράφη το «μνημόνιο συνεργασίας», το οποίο προέβλεπε διαρθρωτικές δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις, μεταξύ των οποίων στο κεφάλαιο της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης ήταν ο περιορισμός του καταλόγου των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.