Κρατική Γεωλογική Μεταλλευτική Υπηρεσία: Η διάλυση συνεχίζεται, όπως και οι αντεργατικές παράνομες αποφάσεις

Ανακοίνωση Συνδικάτου Εργαζομένων ΙΓΜΕ (ΕΑΓΜΕ)

Φωτογραφία αρχείου

Ενάμιση μήνα μετά τη διάλυση του ΙΓΜΕ με το ν. 4602/8-3-19 και την ίδρυση της ΕΑΓΜΕ, συνεχίζει να μη λειτουργεί τίποτα στη νέα Αρχή, ενώ στους εργαζόμενους δεν έχει καταβληθεί ο μισθός του Μαρτίου. Για αυτό, έχουν ήδη υποβάλει καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας (ΣΕΤΕ) και θα καταθέσουν την επόμενη εβδομάδα προσφυγή για ασφαλιστικά μέτρα κατά της ΕΑΓΜΕ.

Κανένα ερευνητικό έργο, λειτουργία και δράση δεν είναι δυνατόν να εκτελεστεί σήμερα, ενώ η πλέον αισιόδοξη προοπτική στοιχειώδους επανεκκίνησης της Υπηρεσίας από το τέλος Μαΐου μετατίθεται για τουλάχιστον ένα μήνα ακόμη, οδηγώντας σε αθέτηση δεσμεύσεων και υποχρεώσεων που υπονομεύουν το κύρος του φορέα.

Τέλος Ιουνίου προβλέπεται επίσης, πάντα με το πλέον αισιόδοξο σενάριο και η πρώτη καταβολή μισθού των εργαζομένων με δεδομένο πλέον ότι δεν θα πληρωθούν και τον Απρίλιο, άρα θα κάνουν μαύρο Πάσχα. Ο προϋπολογισμός 2019 αναμένεται να εγκριθεί από το ΥΠΕΝ την επόμενη εβδομάδα!! Για να ακολουθήσει το ΓΛΚ, και η έκδοση, άγνωστο πότε, του σχετικού ΦΕΚ.

Παράλληλα, στον προϋπολογισμό 2019 που εγκρίθηκε από το τελευταίο Δ.Σ. της Αρχής, παρά τον νόμο, όπως επισημαίνεται στη γνωμάτευση του νομικού συμβούλου της ΕΑΓΜΕ, δεν συμπεριλαμβάνονται τόσο τα ποσά των αποζημιώσεων των τελεσίδικων εφετειακών δικαστικών αποφάσεων για τις παράνομες παρακρατήσεις στους μισθούς, που η σημερινή κυβέρνηση έχει αναγνωρίσει ως παράνομες και τις έχει αποκαταστήσει από τον Ιούλιο του 2018, όσο και πρόβλεψη για τις αντίστοιχες αποφάσεις που αναμένονται στο άμεσο επόμενο διάστημα.

Η Διοίκηση, επίσης παρά τον νόμο, όπως επισημαίνεται στη γνωμάτευση του Ν.Σ. της, περιέκοψε από τον Προϋπολογισμό για το δεύτερο εξάμηνο του 2019, τους μισθούς 12 συναδέλφων που παραμένουν στην Υπηρεσία με βάση τις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου, ερμηνεύοντας αυθαίρετα, παράνομα και αντεργατικά το ν. 4602 και μεταφέροντας επιλεκτικά εργασιακά δικαιώματα των ΙΔΑΧ.

Οι εργαζόμενοι στην ΕΑΓΜΕ δηλώνουν ότι δεν θα επιτρέψουν να εφαρμοστεί ένας προϋπολογισμός που κατοχυρώνει τη ληστεία των μισθών τους και τη θυσία συναδέλφων κατά τις αντιλήψεις και το σχεδιασμό της Διοίκησης.Αμέσως μετά το Πάσχα θα είναι ξανά σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις, απαιτώντας να βρεθεί τρόπος για την άμεση καταβολή της μισθοδοσίας Μαρτίου και Απριλίου και να αρθούν οι παράνομες αποφάσεις της Διοίκησης.

Ζητάμε ξανά από το ΥΠΕΝ να δει επί τέλους το παράλογο και αντιλειτουργικό του νομικού κατασκευάσματος που προώθησε και να προβεί άμεσα σε τροπολογίες, σύμφωνα με τις ήδη διατυπωμένες προτάσεις του Συνδικάτου για την άμεση και απρόσκοπτη λειτουργία της κρατικής Γεωλογικής & Μεταλλευτικής Υπηρεσίας, ώστε να υπηρετεί την Πολιτεία και τον πολίτη.

Καλούμε όλους τους πολιτικούς, επιστημονικούς, κοινωνικούς και συνδικαλιστικούς φορείς και οργανώσεις που μας συμπαραστάθηκαν και εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο ν. 4602, ενεργή συμπαράστασή στις προτάσεις, δράσεις και κινητοποιήσεις μας για να υπάρξει μια κρατική γεωλογική υπηρεσία αντίστοιχη με το ΙΓΜΕ.

ΟΙ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΕΣ KAI ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΑΠΑΝΤΙΩΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Ο ΛΑΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΚΑΙ ΚΡΙΝΕΙ