ΣΕΚΕΣ: Η αξιοκρατία και η εργασιακή αξιοπρέπεια επιβάλλονται από τους εργαζόμενους, δεν χαρίζονται από κράτος, κόμματα και διοικήσεις

Η πρόσφατη απόφαση (20227/17.4.2019) του Διοικητικού Συμβουλίου για τις μεταβολές στο Οργανόγραμμα της Εταιρείας και η συνακόλουθη απόφαση του Διευθύνοντος με τις τοποθετήσεις στελεχών, δεν μπορούν να πείσουν κανένα και καμία ότι έγιναν για να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένα προβλήματα δυσλειτουργίας στην οργανωτική δομή και τις Υπηρεσίες της ΕΥΔΑΠ ή για να απομακρυνθούν οι «ανεπαρκείς» και να τοποθετηθούν οι «ικανότεροι».

Όπως όλες οι προηγούμενες μεταβολές και τοποθετήσεις μέχρι σήμερα (συμπεριλαμβανομένης αυτής του 2016 η οποία είχε… σερβιριστεί με τη συνοδεία διεθνών οίκων αξιολόγησης και συμμετοχικών διαδικασιών) δείχνουν τη πάγια επιδίωξη τόσο των προηγούμενων όσο και της σημερινής Διοίκησης να κοπεί και να ραφτεί το «κουστούμι» του οργανογράμματος στα μέτρα κυβερνητικών, κομματικών, Υπερταμειακών, συνδικαλιστικών και προσωπικών επιδιώξεων και συσχετισμών.

Όταν δεν έχουν θεσμοθετηθεί κανόνες κρίσης και αξιολόγησης των στελεχών, η ανεξέλεγκτη και χωρίς δημόσια τεκμηρίωση άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος από τον εκάστοτε Διευθύνοντα Σύμβουλο, αξιοποιείται για την τοποθέτηση παντός είδους «ημετέρων». Στόχος η αναπαραγωγή στελεχικού δυναμικού που θα εξασφαλίζει την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη συναίνεση στην υλοποίηση της ασκούμενης από κυβέρνηση, κόμμα και Διοίκηση πολιτικής.

Η προσπάθεια και από την σημερινή κυβέρνηση για κομματικό έλεγχο του κρατικού μηχανισμού, αποδεικνύει ότι οι «προοδευτικές» Συμμαχίες δεν γίνονται για να συγκρουστούν με τις συντηρητικές πολιτικές και αντιλήψεις για να υπάρξουν ριζικές αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία του κράτους, αλλά για την κυριαρχία και νομή του ίδιου του μνημονιακού κρατικού μηχανισμού.

Το ΣΕΚΕΣ έχει προτείνει δημόσια (Ανακοίνωση 12/4/2016: «Η συμβολή μας στη διαβούλευση για το οργανόγραμμα» και  «Πρόταση ΣΕΚΕΣ 19/4/2016 για το οργανόγραμμα προς την επιτροπή διαβούλευσης) και συνεχίζει να υποστηρίζει ότι οι θέσεις αυξημένης ευθύνης πρέπει να διέπονται από ένα αντικειμενικό πλαίσιο κριτηρίων που θα διασφαλίζει αντικειμενικότητα στις τοποθετήσεις, αποτελεσματικότητα στην εκτέλεση του έργου, αίσθημα δικαίου μεταξύ των εργαζομένων και περιβάλλον ελεύθερης βούλησης και ενσυνείδητης εργασίας για τα στελέχη.

Έχουμε προτείνει οι θέσεις από Γενικούς Διευθυντές έως και Προϊστάμενους Υπηρεσιών:

α) να προκηρύσσονται για προκαθορισμένη χρονικά θητεία

β) η επιλογή να βασίζεται σε ένα θεσμοθετημένο πλαίσιο αντικειμενικών (τυπικά προσόντα, ειδικά προσόντα, εμπειρία) και υποκειμενικών (προσωπικότητα, συνέντευξη) κριτηρίων καθώς και στο συνυπολογισμό της γνώμης των εργαζομένων της κάθε υπηρεσιακής μονάδας και

γ) η απόφαση να λαμβάνεται από επιτροπή να είναι αιτιολογημένη και να δημοσιεύεται.

Αγωνιζόμαστε για να καθιερωθούν αρχές διοίκησης και λειτουργίας που να αρμόζουν σε μια δημόσια εταιρεία.

Αντιπαλεύουμε τις πολιτικές που ακολουθούνται σήμερα και αποσκοπούν στην εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών της ΕΥΔΑΠ, τη σταδιακή μετατροπή του μόνιμου προσωπικού σε εργολαβικούς, την αύξηση τη κερδοφορίας και της μεταφοράς πόρων από την κοινωνία στους ιδιώτες μετόχους, το Υπερταμείο των δανειστών και τους εργολάβους

Καλούμε όσους αγανακτούν με την καταρράκωση κάθε έννοιας αξιοκρατίας να ενωθούμε και να αγωνιστούμε από κοινού παραμερίζοντας παραταξιακές και κομματικές λογικές, βάζοντας πάνω από όλα το συμφέρον της εταιρείας και των εργαζομένων της.


Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΚΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΥΔΑΠ