11 C
Athens
Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου, 2023

Αγωνιστική Συνεργασία: Συμπεράσματα και απολογισμός της Ανοιχτής Συνέλευσης εργαζομένων ΟΤΕ (10-04-2019)

«Έχω εντυπωσιαστεί με την αναγκαιότητα της πράξης. Δεν αρκεί να ξέρεις κάτι, πρέπει και να το εφαρμόζεις. Το να είσαι πρόθυμος δε φτάνει, πρέπει να πράττεις» | Leonardo Da Vinci

Πρόσφατα

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, με την ανοιχτή συνέλευση που υλοποιήσαμε στις 10/4/2019, σκοπός μας ήταν και είναι μέσω της γνώσης, της ανταλλαγής ιδεών και απόψεων να είμαστε ενημερωμένοι, δυνατοί και αγωνιστικοί απέναντι στις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε.

Συμπεράσματα και απολογισμός της Ανοιχτής Συνέλευσης εργαζομένων ΟΤΕ στις 10/4/2019

1. Η απόσχιση έργων είναι ο πονηρός τρόπος που εφαρμόζει την τρέχουσα χρονική περίοδο η Διοίκηση της Deutshe Telecon στον Όμιλο ΟΤΕ προκειμένου να κάνει ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ.

2. Η αποδοχή από μέρους του εργαζόμενου να αλλάξει εργοδότη, μετά από μια απόσχιση έργου αποτελεί αποδοχή της βλαπτικής μεταβολής της εργασιακής του σχέσης και εναπόκειται στο νέο εργοδότη η περαιτέρω επιδείνωση της που μπορεί να φτάσει μέχρι και την απόλυση.

3. Η μη αποδοχή από τον εργαζόμενο να ακολουθήσει το έργο που «αποσχίζεται» ή μεταβιβάζεται νομικά μπορεί να γίνει με την άσκηση του δικαιώματος της «εναντίωσης». Το δικαίωμα αυτό είναι πιο ισχυρό όταν περισσότεροι εργαζόμενοι το εξασκήσουν. Όταν, δε, η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων το εξασκήσει η διοίκηση αναγκαστικά θα υποχωρήσει μια και δεν μπορεί να κάνει – για πολλούς λόγους – ομαδικές απολύσεις. Για να μην ασκήσει το δικαίωμα αυτό η πλειονότητα των εργαζομένων, η διοίκηση βγάζει πάντα φήμες ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι έχουν ήδη υπογράψει. Το συνδικάτο μπορεί, επίσης, να ισχυροποιήσει περαιτέρω το δικαίωμα αυτό με νομικά μέσα, αλλά και με ενημέρωση των εργαζομένων για τα δικαιώματά τους και παράλληλα με κινητοποιήσεις και έχουμε τέτοια παραδείγματα όπου ανέτρεψε τέτοιες προσπάθειες (πρόσφατα στην Τράπεζα Πειραιώς όταν προσπάθησε να αποσχίσει τον κλάδο των κόκκινων δανείων).

4. Οι εθελούσιες έξοδοι δεν διασφαλίζουν σε κανένα το δικαίωμα σύνταξης. Όσοι υπάγονται στα προγράμματα Α1 και Α2 θα πρέπει να είναι ενήμεροι ότι μπορεί μελλοντικά να απαιτηθεί εκ νέου η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης.

5. Το (απ)αξιολόγιο και τα job families αποτελούν εργαλεία εκφοβισμού της διοίκησης της DeutscheTelekom προκειμένου να συνεχίσει τον εκφοβισμό των εργαζομένων τόσο στον Όμιλο ΟΤΕ όσο και στην Ελλάδα (με παρόμοιες τακτικές στις αερομεταφορές, στην ηλεκτραγορά, στα σούπερμαρκετ, κλπ.). Ως εκ τούτου, η Αγωνιστική Συνεργασία αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να διερευνήσει όλους τους τρόπους αντίδρασης προς τη διοίκηση καταγγέλλοντας αυτή την τακτική και επιπλέον να κλιμακώσει τις νομικές και αγωνιστικές ενέργειες. Σε αυτό το πλαίσιο αποδέχεται καταρχήν την πρόταση που έκανε συνάδελφος που έκανε παρέμβαση στη Συνέλευση για τη δημιουργία «Ανοιχτής Επιτροπής Εργαζομένων για το Αξιολόγιο». Η συγκεκριμένη Επιτροπή είναι σίγουρο ότι μπορεί να συνεισφέρει πολύ περισσότερα από τις δύο επιτροπές που είχε διενεργήσει η ΟΜΕ, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα το απόλυτο τίποτα. Ως Αγωνιστική Συνεργασία απευθύνουμε παρόμοιο κάλεσμα τόσο στις παρατάξεις όσο και στα πρωτοβάθμια σωματεία να πλαισιώσουν το εγχείρημα.

6. Η δημοσιοποίηση των προβλημάτων μας προς τα ΜΜΕ, είναι μια περίπλοκη προσπάθεια που είναι δύσκολο να έχει μεγάλη δημοσιότητα και θα πρέπει να γίνει με βασικό άξονα τα μη συστημικά ΜΜΕ στα οποία πρέπει να απευθυνθούμε.

7. Για όλα τα προηγούμενα, είναι πολύ σημαντικό να γίνει συνείδηση σε όλους μας ότι η βασική μας ιδιότητα είναι αυτή του εργαζόμενου και ότι η πληροφόρηση-ΓΝΩΣΗ που αποκομίζουμε από οργανωμένες Συνελεύσεις αυτού του είδους είναι εξαιρετικά χρήσιμη για το σύνολο των εργαζομένων. Ειδικότερα τώρα που η συμμετοχή των νέων εργαζόμενων είναι διαρκώς μειούμενη πρέπει όσο είναι καιρός η πορεία αυτή να αναστραφεί και οι νέοι που παλιότερα αποτελούσαν την πρωτοπορία να εμπνευστούν για να επανέλθουν στο προσκήνιο.

Ήδη διαφαίνεται ότι με την πρωτοβουλία αυτή άρχισαν να αφυπνίζονται κάποιες παρατάξεις. Σκοπός είναι τόσο τα σωματεία, όσο και περισσότεροι συνάδελφοι και συναδέλφισσες να ασκήσουν πίεση σε όλα τα όργανα και τους εκπροσώπους τους για μια συγκροτημένη αντίδραση ΤΩΡΑ στα σχέδια που απεργάζεται η διοίκηση.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις