11.3 C
Athens
Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου, 2023

Μισθολογική κατάταξη υπαλλήλων που μετατάσσονται σε ανώτερη κατηγορία

Πρόσφατα

Με πλήθος πράξεων του Ελ.Συν. [ενδεικτικά αναφέρουμε Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1 Πράξη 48/2017, Ελ.Συν.Τμ.1 Πράξη 40/2017, Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1 Πράξη 17/2018 (Μη ανακλητέα από την Πράξη 8/2018 Τμ.1) Πράξη 142/2018, Πράξη 138/2018, Πράξη 160/2018, Πράξη 161/2018, Πράξη 175/2018, Πράξη 178/2018, Πράξη 181/2018, Πράξη 196/2018] έχει γίνει δεκτό, σχετικά με την μισθολογική κατάταξη υπαλλήλων που μετατάσσονται σε ανώτερη κατηγορία ότι ως αναγνωριζόμενες, χωρίς χρονικό περιορισμό, προϋπηρεσίες, για την επανακατάταξη μετατασσόμενου σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα υπαλλήλου στο, αντίστοιχο των τυπικών προσόντων της νέας θέσης, μισθολογικό κλιμάκιο, νοούνται όσες έχουν διανυθεί με το κατεχόμενο και διακριτικό του αντίστοιχου μισθολογικού κλιμακίου τυπικό προσόν (τίτλο σπουδών), η οποία συνδέεται με την άσκηση έργου (υπηρεσίας) αναλόγων προσόντων, αποκλειόμενης της αναγνώρισης, κατ’ εξομοίωση, προϋπηρεσίας που έχει διανυθεί σε κατώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα για την κατάταξη, μετά από μετάταξη, σε μισθολογικό κλιμάκιο ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας.

Επιπλέον, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαίτερης φύση της μετάταξης σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα, ως υπηρεσιακής μεταβολής, και της ανάγκης αποτροπής του, συνεπεία αυτής, ενδεχομένου μισθολογικής υποβάθμισης του μετατασσόμενου υπαλλήλου, λόγω του καταλειπομένου σε σχέση με την παρασχεθείσα προϋπηρεσία κενού, με τις ανωτέρω πράξεις έχει γίνει δεκτό ότι επιβάλλει, κατ’ ορθήν ερμηνεία, την κατάταξη του υπαλλήλου στο μισθολογικό κλιμάκιο της νέας εκπαιδευτικής κατηγορίας, δια της ποσοτικής αντιστοίχησης του νέου βασικού μισθού με τον λαμβανόμενο πριν τη μετάταξη, σε περίπτωση δε μη ακριβούς αντίστοιχησης, με κατάταξη στο ανώτερο πλησιέστερο, και την, εντεύθεν, εξέλιξη του σε αυτό.

Σε συνέχεια των ανωτέρω με το άρθρο 44 του Ν.4569/18 ρυθμίστηκε νομοθετικά το ανωτέρω ζήτημα και προστέθηκε παρ.13 στο άρθρο 25 του Ν.4354/15, με την οποία ορίζεται ότι για τη µισθολογική κατάταξη στα Μ.Κ. του άρθρου 9 του Ν.4354/15 των υπαλλήλων που µετατάσσονται από κατώτερη σε ανώτερη κατηγορία εκπαίδευσης, λαµβάνεται υπόψη το σύνολο της υπηρεσίας που είχε διανυθεί και λαµβανόταν υπόψη για τη µισθολογική κατάταξη και εξέλιξη  στα Μ.Κ. της κατώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας.

Τέλος, με το άρθρο 63 του Ν.4587/18 συμπληρώθηκε η ανωτέρω παρ.13 του άρθρου 25 του Ν.4354/15 και ορίστηκε ότι οι διατάξεις της ισχύουν από 1.1.2016.

Ωστόσο, με την Ελ.Συν. Κλιμ.Τμ.1 Πράξη 10/2019 γίνεται δεκτό ότι η διάταξη της παρ. 13 του άρθρου 25 του Ν.4354/15 κατά την οποία για τη μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων που μετατάσσονται από κατώτερη σε ανώτερη κατηγορία προσμετράται το σύνολο της υπηρεσίας που είχε διανυθεί και λαμβανόταν υπόψη για την έως και τη μετάταξη, μισθολογική κατάταξη και εξέλιξή τους, ανεξαρτήτως των κατεχομένων κατά την εν λόγω προϋπηρεσία προσόντων, εισάγουσα τη μισθολογική εξομοίωση υπαλλήλων με προϋπηρεσία διανυθείσα με ανόμοια τυπικά προσόντα, χωρίς να προβλέπει ειδικότερο τρόπο αξιοποίησης των εν λόγω προϋπηρεσιών ή ένα ανώτατο ποσοτικό όριο δυνάμενων να προσμετρηθούν προϋπηρεσιών κατώτερης κατηγορίας, έρχεται σε αντίθεση με τις προαναφερθείσες αρχές της ισότητας και αξιοκρατίας. Και τούτο, διότι η προσμέτρηση, σε περιπτώσεις μετατασσομένων σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα υπαλλήλων, απεριόριστου αριθμού ετών προϋπηρεσίας για την κατάταξη σε μισθολογικά κλιμάκια, ανεξαρτήτως αντιστοιχίας του κατεχόμενου κατά τη διαδρομή τους τυπικού προσόντος, σε σχέση με το προς κατάταξη μισθολογικό κλιμάκιο, άγει στο άτοπο της εξομοίωσης υπαλλήλων, κατά την κατάταξη σε μισθολογικά κλιμάκια που διακρίνονται μεταξύ τους βάσει ακριβώς, του κατεχόμενου τίτλου σπουδών, με μόνο κριτήριο τον αριθμό των ετών υπηρεσίας τους, ανεξαρτήτως των κατεχομένων κατά την παροχή των αντιστοίχων υπηρεσιών τυπικών προσόντων.

Ως εκ τούτου, η, εισαχθείσα κατά τα ανωτέρω με την παρ. 13 του άρθρου 25 ρύθμιση αντιστρατεύεται την αρχή της αξιοκρατίας κατά τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων και την ανάγκη διασφάλισης συνθηκών ίσης μεταχείρισης αυτών και εξ αυτού του λόγου έρχεται σε αντίθεση με την διάταξη του άρθρου 4 του Συντάγματος, εκ της οποίας απορρέουν οι προαναφερθείσες αρχές. Συνεπώς, δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής κατά τη μισθολογική κατάταξη υπαλλήλου, μετά την μετάταξή του από κατώτερη σε ανώτερη (εκπαιδευτική) κατηγορία.

Ενόψει αυτού, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαίτερης φύσης της μετάταξης σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα, ως υπηρεσιακής μεταβολής και της ανάγκης αποτροπής του, συνεπεία της μη εφαρμογής της τελευταίας νομοθετικής ρύθμισης ως αντισυνταγματικής ενδεχομένου μισθολογικής υποβάθμισης του μετατασσόμενου υπαλλήλου, λόγω του καταλειπόμενου κενού, πρέπει να γίνει δεκτό ότι επιβάλλεται η κατάταξη αυτού στο μισθολογικό κλιμάκιο της ανώτερης κατηγορίας να γίνεται δια της ποσοτικής αντιστοίχισης του νέου βασικού μισθού με τον λαμβανόμενο πριν τη μετάταξη, σε περίπτωση δε μη ακριβούς αντιστοίχισης, με κατάταξη στο ανώτερο πλησιέστερο, και την, εντεύθεν, εξέλιξη του υπαλλήλου σε αυτό.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις