Αποτελέσματα εκλογών στην ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής: Πρωτιά για την Αριστερή Αγωνιστική Συσπείρωση

Εκλογές πραγματοποιήθηκαν στις 13 Μάρτη 2019 στην ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής. Από τα αποτελέσματα, η Αριστερή Αγωνιστική Συσπείρωση Μηχανικών Δημοσίου, που στηρίχθηκε και από τις δυνάμεις του ΜΕΤΑ, κατέκτησε την πρωτιά και στο νέο διοικητικό συμβούλιο και στους αντιπροσώπους στην ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ.

Τα προηγούμενα αποτελέσματα (2017) εδώ.

     
ΔΣ ΤΜΗΜΑ 1 ΤΜΗΜΑ 2 ΤΜΗΜΑ 3 ΤΜΗΜΑ 4 ΤΜΗΜΑ 5 ΤΜΗΜΑ 6 ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΣΥΝΟΛΟ
Ψήφισαν 215 234 205 205 209 227 36 1331
Άκυρα-Λευκά 8 8 6 9 9 7 0 47
Έγκυρα 207 226 199 196 200 220 36 1284 116
  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ
Έλαβαν Α’ Κατ. Β’ Κατ.
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 76 77 78 62 58 62 5 418 3 1 4 32,55%
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 26 19 16 13 22 20 0 116 1 1 9,03%
ΔΗΜΟΣΙΟΫΠ/ΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 23 20 22 28 29 32 18 172 1 1 13,40%
ΔΑΚΜη 44 67 50 45 55 66 2 329 2 1 3 25,62%
ΕΔΑΚ 29 32 31 36 32 36 4 200 1 1 2 15,58%
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 9 11 2 12 4 4 7 49 3,82%
ΠΟ ΤΜΗΜΑ 1 ΤΜΗΜΑ 2 ΤΜΗΜΑ 3 ΤΜΗΜΑ 4 ΤΜΗΜΑ 5 ΤΜΗΜΑ 6 ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΣΥΝΟΛΟ
Ψήφισαν 215 234 205 205 208 227 36 1330 53,2
Άκυρα-Λευκά 11 11 11 7 5 8 0 53
Έγκυρα 204 223 194 198 203 219 36 1277 24,0943396226 24
  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ
Έλαβαν Α’ Κατ. Β’ Κατ. 53
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 66 69 77 69 63 60 21 425 17 1 18 33,28%
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 25 16 17 17 19 23 0 117 4 1 5 9,16%
ΔΗΜΟΣΙΟΫΠ/ΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 24 20 23 20 31 31 6 155 6 6 12,14%
ΔΑΚΜη 49 65 46 53 60 62 2 337 14 14 26,39%
ΕΔΑΚ 31 40 27 27 25 34 2 186 7 1 8 14,57%
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 9 13 4 12 5 9 5 57 2 2 4,46%