3 C
Athens
Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου, 2023

ΑΠΔ: Θα γίνονται δεκτές και για μισθολογικές περιόδους που δεν είχαν καταβληθεί οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές

Πρόσφατα

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις» ρυθμίζονται διάφορα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ειδικότερα καταργούνται:

1. Η παρ. 1 του άρθρου 17 του ν.3846/2010, σύμφωνα με την οποία δε γίνονται δεκτές Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) για διαστήματα μισθολογικών περιόδων, που δεν είχαν καταβληθεί οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές, όπως και ότι η υποβολή ΑΠΔ επόμενων, μετά τη βεβαίωση οφειλής, μισθολογικών περιόδων, δεν γίνεται δεκτή μέσω διαδικτύου, εφόσον ο εργοδότης εξακολουθεί να μην καταβάλλει τις αντίστοιχες εισφορές και δεν έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.

2. Τα έντυπα βιβλιάρια υγείας των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και των μελών οικογένειάς τους και εναρμονίζονται ανάλογα οι σχετικές με αυτά διατάξεις.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο…

Με την παρούσα καταργείται η διάταξη, με την οποία δε γίνονταν δεκτές Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) για διαστήματα μισθολογικών περιόδων, που δεν είχαν καταβληθεί οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές, όπως και ότι η υποβολή ΑΠΔ επόμενων, μετά τη βεβαίωση οφειλής, μισθολογικών περιόδων, δε γίνεται δεκτή μέσω διαδικτύου, εφόσον ο εργοδότης εξακολουθεί να μην καταβάλλει τις αντίστοιχες εισφορές και δεν έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης. Η ως άνω κατάργηση κρίνεται σκόπιμη, καθόσον, το μέτρο της αναστολής της υποβολής των ΑΠΔ αποδείχθηκε στην πράξη μη αποτελεσματικό μέτρο πίεσης σε βάρος των εργοδοτών που ήταν ασυνεπείς στις κοινωνικοασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα να θίγονται τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζομένων. Τα παραπάνω αποκαθίστανται, καθώς πλέον θα απεικονίζεται το ασφαλιστικό ιστορικό και των εν λόγω εργαζομένων.

Άρθρο…
Κατάργηση Έντυπων Βιβλιαρίων Υγείας

Με την προτεινόμενη ρύθμιση καταργείται πλέον και οριστικά η χρήση του έντυπου βιβλιαρίου υγείας, καθώς πλέον έχει θεσπισθεί ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης και καταχώρησης των δεδομένων υγείας στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο…

Η παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3846/2010 (Α’ 66) καταργείται.

Άρθρο …
Κατάργηση Έντυπων Βιβλιαρίων Υγείας

1. Τα έντυπα βιβλιάρια υγείας των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και των μελών οικογένειάς τους καταργούνται.

2.α. Η περίπτ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 121/2008 (Α’ 183), όπως αντικαταστάθηκε με παρ. 1 του άρθρου 96 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Να ελέγχουν και να διαπιστώνουν εάν το πρόσωπο που προσέρχεται για εξέταση ταυτίζεται με αυτό που αναγράφεται ή εικονίζεται σε οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ταυτοποίηση.» β. Στην περίπτ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ.121/2008 οι λέξεις «από το βιβλιάριο υγείας» διαγράφονται.

3. Το δωδέκατο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 121/2008, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 96 του ν. 4172/2013, και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 121/2008, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 95 του ν. 4172/2013, καταργούνται.

4. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη καταργείται.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις