10.5 C
Athens
Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου, 2023

Ενημέρωση από τον ΕΦΚΑ για το αγγελιόσημο ζητούν οι Ενώσεις του Τύπου

ΕΔΟΕΑΠ: Εξόφληση παλαιών χρεών στις Ενώσεις του Τύπου

Πρόσφατα

Επιστολή προς τον διοικητή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), Λάμπρο Σέμπο, απέστειλαν χθες τα διοικητικά συμβούλια των συνδικαλιστικών Ενώσεων στον χώρο του Τύπου (ΕΣΗΕΑ, ΕΣΠΗΤ, ΕΣΗΕΜΘ, ΕΣΗΕΠΗΝ, ΕΣΗΕΘΣΕ, ΕΠΗΕΑ και ΕΠΗΕΘ).

Ζητούν συνάντηση κι ενημέρωση σχετικά με το θέμα της είσπραξης, διαχείρισης και κατανομής του καταργημένου αγγελιοσήμου, μετά την τελευταία καταβολή που έγινε προς τα νομικά πρόσωπα στα οποία κατανέμεται η πρόσοδος αυτή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ, το πλήρες κείμενο της επιστολής που απέστειλαν τα δ.σ. των Ενώσεων προς τον διοικητή του ΕΦΚΑ είναι το εξής:

«Κύριε Διοικητή,

Όπως γνωρίζετε, οι υπογράφουσες την παρούσα επιστολή συνδικαλιστικές ενώσεις, συμπεριλαμβάνονται στα νομικά πρόσωπα στα οποία κατανέμεται η πρόσοδος του, κατηργημένου πλέον, αγγελιοσήμου.

Ωστόσο, κατόπιν της κατάργησης αυτής, η υπηρεσία σας, κατά το μέτρο της γνώσης μας, συνέχισε, και ορθώς, να εισπράττει ποσά από καθυστερούμενες καταβολές, ρυθμίσεις εν εξελίξει κ.ο.κ., ενώ προχώρησε και σε βεβαιώσεις ποσών για παλαιότερα έτη κατόπιν ελέγχων.

Αποτέλεσμα αυτού ήταν να προχωρήσει στην καταβολή χρηματικών ποσών προς εμάς, τον Νοέμβριο του έτους 2017. Ωστόσο, αυτή υπήρξε και η τελευταία καταβολή εκ μέρους σας, παρότι, κατά το μέτρο της γνώσης μας, υπήρχαν και νεότερες καταβολές οφειλετών, μετά την ως άνω ημερομηνία.

Με βάση τα ανωτέρω και καθώς έχουμε έννομο συμφέρον, παρακαλούμε για την ενημέρωση μας ως προς την πορεία των περαιτέρω εισπράξεων μετά την ημερομηνία της τελευταίας δόσης, το τυχόν χρονοδιάγραμμα νεότερης μετέπειτα καταβολής προς εμάς, τα αρμόδια πρόσωπα που χειρίζονται το θέμα και την εν γένει διαδικασία διαχείρισης του αγγελιοσήμου.

Υπογραμμίζουμε ότι το ως άνω ποσό αποτελεί ουσιώδη πόρο χρηματοδότησης των Ενώσεών μας, γεγονός που αναδεικνύει την σημαντικότητα του ζητήματος.

Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε ότι λόγω της σημαντικής οικονομικής εμβέλειας του πόρου, σε πανελλαδικό δε επίπεδο, θεωρούμε ότι η υπηρεσία που είναι επιφορτισμένη με το συγκεκριμένο έργο θα πρέπει να είναι στελεχωμένη από εξειδικευμένο προσωπικό, με άρτια γνώση και εμπειρία επί του αντικειμένου, προκειμένου να επιτελεστεί με τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα η εν γένει διαδικασία της συγκεκριμένης διαχείρισης».

ΕΔΟΕΑΠ: Εξόφληση παλαιών χρεών στις Ενώσεις του Τύπου

Εξόφληση χρεών από το αγγελιόσημο και, μάλιστα σε δόσεις, αποτελούν τα ποσά που εκταμίευσε ο Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ) τον περασμένο Οκτώβριο προς τις Ενώσεις του Τύπου (ΕΣΗΕΑ, ΕΣΗΕΜΘ, ΕΠΗΕΑ και ΕΠΗΕΘ – τέσσερις ιδρυτικές Ενώσεις του ΕΔΟΕΑΠ). Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού, επρόκειτο για οφειλές που ήταν «παγωμένες» από τα τέλη του 2016.

Όπως αναφέρει ο ΕΔΟΕΑΠ, από τα έσοδα που εισέπραττε από το αγγελιόσημο (είτε απευθείας, είτε από κατανομή του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) στο τέλος κάθε έτους, αφαιρούνταν τα γενικά έξοδα λειτουργίας του Ταμείου και από το εναπομείναν αγγελιόσημο διετίθετο 6% στις Ενώσεις (ΕΣΗΕΑ: 4,55%, ΕΣΗΕΜΘ: 0,75%, ΕΠΗΕΑ: 0,55, ΕΠΗΕΘ: 0,15%), με τελευταία κατανομή την 31η Δεκεμβρίου 2016. Το εν λόγω ποσό του 1,390 εκατ. ευρώ ξεκίνησε να καταβάλλεται στις δικαιούχους Ενώσεις (βάσει των Ν. 712/1977, 1989/1991, 2328/1995, 2429/1996 και του νέου Καταστατικού του ΕΔΟΕΑΠ).

Κατά την πρώτη δόση, η ΕΣΗΕΑ έλαβε 278.186 ευρώ, η ΕΣΗΕΜΘ 44.183 ευρώ, η ΕΠΗΕΑ 32.920 ευρώ και η ΕΠΗΕΘ 8.439 ευρώ. Τα χρήματα αυτά προορίζονται για τη λειτουργία των συνδικαλιστικών ενώσεων και ο ΕΔΟΕΑΠ είναι υποχρεωμένος να τα καταβάλει.

«Από άγνοια και ελλιπή ενημέρωση, πιθανώς, η ΠΟΣΠΕΡΤ εξέδωσε ανακοίνωση για το θέμα, παρουσιάζοντας πλήρως λανθασμένα στοιχεία. Έκανε λόγο, δηλαδή, για χρήματα που αφορούν δήθεν στα αποθεματικά του ΕΔΟΕΑΠ, τα οποία και ο Οργανισμός σε καθεστώς “αφαίμαξης” μοιράζει “σε άσχετους με την περίθαλψη και την επικούρηση προορισμούς» σημειώνει ο ΕΔΟΕΑΠ.

Παράλληλα, ενημερώνει την ΠΟΣΠΕΡΤ ότι πρόκειται για χρήματα που οφείλει στις Ενώσεις από το 2016 από κατανομή αγγελιοσήμου κι αποπληρώνει την οφειλή αυτή σιγά-σιγά από τα ταμειακά του διαθέσιμα. Προτρέπει, επίσης, πριν από την έκδοση ανακοινώσεων, να γίνεται τουλάχιστον διασταύρωση των πληροφοριών που αναφέρονται.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις