11.3 C
Athens
Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου, 2023

Μέγιστη κατανάλωση καυσίμων οχημάτων ΔΕΥΑ

Πρόσφατα

Με την Αριθ. 1450/550/1982 (ΦΕΚ 93 τεύχος Β΄) απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως καθορίζεται η μέγιστη κατανάλωση καυσίμων και λιπαντικών των οχημάτων των Κρατικών αυτοκινήτων, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών κλπ.

Τα όρια που τίθενται στην παραπάνω απόφαση μειώθηκαν κατά 30% με την ΚΥΑ 129/2534/20.01.2010 (ΦΕΚ 108/04.02.2010 τεύχος Β), στις διατάξεις της οποίας υπάγονται “οι υπηρεσίες …που περιλαμβάνονται στο δημόσιο τομέα της παρ. 1 του άρθρου 51 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α΄), όπως το άρθρο αυτό ισχύει.”

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 51 του Ν. 1892/1990:

“1. Ο κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 1256/1982 δημόσιος τομέας περιλαμβάνει μόνο:

….ε. Τις κάθε είδους θυγατρικές εταιρείες των νομικών προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις β’ και γ’ αυτού του άρθρου, εκτός από τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.”

Εκ των ανωτέρω, συνάγεται ότι οι διατάξεις που καθορίζουν όρια κατανάλωσης καυσίμων δεν αφορούν τις δημοτικές επιχειρήσεις.

Ωστόσο, παρά την ανωτέρω εξαίρεση των δημοτικών επιχειρήσεων, με την Ελ.Συν. Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 210/2016 γίνεται δεκτό ότι στο πεδίο εφαρμογής της 1450/550/03/1982 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως (Β΄ 93) με την οποία καθορίζεται η κατανάλωση καυσίμων και λιπαντικών των κρατικών αυτοκινήτων και αυτοκινήτων ΟΤΑ, περιλαμβάνονται και τα οχήματα των ΔΕΥΑ, καθόσον ο αποτελεσματικός έλεγχος της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης της περιουσίας των επιχειρήσεων αυτών, ιδιαιτέρως στον ευαίσθητο τομέα της προμήθειας ελαιολιπαντικών για τις αναγκαίες μετακινήσεις προς εκπλήρωση των κοινωφελούς χαρακτήρα αρμοδιοτήτων τους, εξασφαλίζεται με την ύπαρξη των κατάλληλων προς το σκοπό αυτό δικαιολογητικών και την επακόλουθη αξιολόγηση των πρόσφορων στοιχείων από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

Κατά συνέπεια, η πληρωμή δαπάνης προμήθειας καυσίμων για τις μετακινήσεις, μεταξύ άλλων, οχημάτων των ΔΕΥΑ προϋποθέτει ότι, από τα οικεία δικαιολογητικά, προκύπτουν όλα τα αναγκαία για τον υπολογισμό της ποσότητας που επιτρέπεται να καταναλώνει καθένα από τα οχήματα αυτά στοιχεία, ιδίως δε το χρονικό διάστημα (σε μήνες) που αφορά η προμήθεια, ο αριθμός κυκλοφορίας και οι φορολογήσιμοι ίπποι του αυτοκινήτου για το οποίο προορίζονται τα καύσιμα, καθώς και οι διανυθείσες χιλιομετρικές αποστάσεις. Η δε δαπάνη εντέλλεται νομίμως μόνον αφού, ενόψει των προαναφερομένων στοιχείων, διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχει, για την εκάστοτε εξεταζόμενη προμήθεια, περίπτωση υπέρβασης των ως άνω ορίων.

Συνεπώς, με βάση τα οριζόμενα στην ανωτέρω πράξη, προκύπτει ότι οι διατάξεις που καθορίζουν όρια κατανάλωσης καυσίμων εφαρμόζονται στα οχήματα των ΔΕΥΑ.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις