ΣΒΕΜΚΟ: Μικρή ανακοίνωση σχετικά με την τριμερή συνάντηση με την εργοδοσία της PRAKSIS στο Υπουργείο

Η αιφνιδιαστική απόφαση της ΜΚΟ “PRAKSIS” να εγκαταλείψει τη διαχείριση των ξενώνων ασυνόδευτων ανηλίκων, που «μετέβηκαν» στο ΔΟΜ αποτέλεσε για μια ακόμη φορά παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας και κάθε έννοιας σεβασμού προς τις/τους εργαζόμενες/ους της. Οι παραβιάσεις αφορούν τόσο τις συνεχόμενες μηνιαίες συμβάσεις, οι οποίες συνιστούν μια ενιαία και συνεχή σύμβαση αορίστου χρόνου, με βάση την οποία απαγορεύονται οι ομαδικές απολύσεις και σκοπό είχαν την ομηρία των συναδελφισσών, όσο και τον τρόπο και την πράξη της «μετάβασης» (όρος που χρησιμοποίησε το Υπουργείο).

Γι αυτούς τους λόγους το σωματείο μας αιτήθηκε τριμερή συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας, προκειμένου να καταγγελθούν οι παραβιάσεις της ΜΚΟ και να δοθούν εξηγήσεις για την ουσία και τον τρόπο της αποχώρησής της. Στη συνάντηση αυτή καταγγέλθηκε η εκβιαστική πρακτική της υπογραφής συνεχόμενων συμβάσεων ορισμένου χρόνου, και θέσαμε τις κόκκινες γραμμές του σωματείου μας που είναι η αναγνώριση της εξαρτημένης εργασίας με συμβάσεις αορίστου χρόνου, των πάγιων και διαρκών αναγκών, την απορρόφηση όλων των συναδελφισσών σε άλλες δομές της ΜΚΟ “PRAKSIS” και το ζήτημα των εργαζομένων με μπλοκάκι.

Απαιτήσαμε από τη ΜΚΟ να συμμορφωθεί με την εργατική νομοθεσία και ζητήσαμε από το Υπουργείο να πάρει ξεκάθαρη θέση και να προχωρήσει και αυτό σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες από μεριά του, προκειμένου να μην επιτρέπεται στη ΜΚΟ “PRAKSIS”, να παίζει παιχνίδια στις πλάτες των εργαζομένων και να τους εκμεταλλεύεται με το χειρότερο τρόπο στα υποστελεχωμένα τμήματά της, προκειμένου να παράξει «ανθρωπιστικό έργο». Μετά την παρέμβαση του ΣΒΕΜΚΟ, το Υπουργείο αναγκάστηκε να γνωμοδοτήσει αναγνωρίζοντας το προφανές, δηλαδή την ξεκάθαρη καταστρατήγηση της εργατικής νομοθεσίας από τη συγκεκριμένη ΜΚΟ. Παράλληλα συναδέλφισσες/οι έχουν προβεί σε καταγγελία στην αρμόδια ΣΕΠΕ και σχεδιάζουμε μαζί τις επόμενες κινήσεις μας.

Ήρθε η ώρα για πράξεις στην “PRAKSIS”. Περιμένουμε τη συμμόρφωση της ΜΚΟ με την εργατική νομοθεσία σε όλες τις δομές της και την απορρόφηση όλων των εργαζομένων. Περιμένουμε και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς να δράσουν άμεσα. Περιμένουμε και όλες/ους τις/τους συναδέλφισσες/ους να πλαισιώσουν και να δυναμώσουν τον αγώνα που άρχισε και θα διαρκέσει.

Ενδεικτικό πάντως της κατάστασης που επικρατεί αποτελεί το γεγονός ότι εργαζόμενοι και εργαζόμενες που μετακινήθηκαν στο ΔΟΜ απολύθηκαν ένα μόλις μήνα μετά και αρκετοί ξενώνες δεν λειτουργούν πλέον.