Ενωτική Πρωτοβουλία: Παρέμβαση ενημέρωσης στην Καλλιθέα κατά των πλειστηριασμών | σήμερα, στις 4μμ.

Η κινητοποίηση γίνεται στα πλαίσια παρεμβάσεων ενημέρωσης στις γειτονιές της Αττικής κατά των πλειστηριασμών.