Με τροπολογία, παράταση των επικουρικών στα στρατιωτικά νοσοκομεία

Με τροπολογία (εδώ) που περιέχεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών, προβλέπεται παράταση της θητείας των επικουρικών εργαζομένων στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία μέχρι 31 Μαΐου 2019. Βάσει της τροπολογίας, η παράταση δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας.

Όπως σημειώνεται στην Αιτιολογική Έκθεση, η παράταση κρίνεται αναγκαία «για να μην διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων και να μην προκύψουν ελλείψεις σε κρίσιμες ειδικότητες» και γίνεται ώστε τα στρατιωτικά νοσοκομεία να μπορούν από τους νέους πίνακες των επικουρικών να αντικαταστήσουν αυτό το προσωπικό.