ΑΚΕ: Θα έχετε τυπικά προσόντα διορισμού, αλλά θα είναι σαν να μην έχετε…

Σαν προφητεία γερόντων μοιάζει η «παροχή απόψεων» του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (έτσι βαφτίζεται το σχετικό έγγραφό απ’ το ίδιο το ΓΛΚ) με αποτέλεσμα να προκαλείται τεράστια σύγχυση, την οποία επικαλούνται οι αρμόδιες διευθύνσεις της ΑΑΔΕ, σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της προσωπικής διαφοράς, όσων εμπίπτουν στην τελευταία νομοθετική ρύθμιση.

Περίεργα τερτίπια λαμβάνουν χώρα στον τρόπο υπολογισμού του ποσού της προσωπικής διαφοράς για τους συναδέλφους που δεν την λάμβαναν, εξ ου και η καθυστέρηση στην καταβολή της.

Μιλάμε για λογική του παραλόγου καθώς επικαλούμενοι ασάφειες, γραφειοκρατικές διαδικασίες και καθυστερήσεις, προσόντα που προϋπήρχαν του διορισμού μπορεί να μην ληφθούν υπόψη.

Απαιτούμε να επικρατήσει η λογική και η νομιμότητα και να καταβληθεί το σύνολο της προσωπικής διαφοράς στους συναδέλφους, όπως ο νόμος προβλέπει και μάλιστα άμεσα (έχουν περάσει ήδη 5 μήνες (!!!) από την ψήφιση του νόμου.)

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η δημιουργική ασάφεια των εγγράφων του Γ.Λ.Κ. δεν έχει στόχο την υιοθέτησή της από πρόθυμους αποδέκτες στην υπηρεσιακή ηγεσία της ΑΑΔΕ με απώτερο στόχο να περιοριστεί το ύψος της προσωπικής διαφοράς που οι εργαζόμενοι με αγώνες και υπομονή κέρδισαν.