Ανελκυστήρες με… προβλήματα «υγείας» και εκτός λειτουργίας

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τεχνικές υπηρεσίες στα Νοσοκομεία και η έλλειψη ουσιαστικής συντήρησης στον τεχνολογικό εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις, γίνονται εμφανή στον επισκέπτη από την πρώτη στιγμή που θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσει τα ασανσέρ του Νοσοκομείου. Έτσι, ο επισκέπτης θα βρει ανακοινώσεις ότι ανελκυστήρες δεν λειτουργούν ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου επισκέπτες και προσωπικό εγκλωβίζονται, με ότι συνεπάγεται αυτό. Μάλιστα σε ακραίες περιπτώσεις έχουμε πτώσεις ανελκυστήρων με αποτέλεσμα να υπάρχουν και σοβαροί τραυματισμοί εργαζομένων και επισκεπτών.

Όμως τα προβλήματα δεν περιορίζονται μόνο στη λειτουργία των ασανσέρ αλλά αφορούν και την ίδια την λειτουργικότητά τους. Σε πολλές περιπτώσεις, λόγω της παλαιότητας και της κακής κατασκευής, δεν χωράνε  φορεία και κρεβάτια ασθενών! Ο χρόνος αναμονής για να βρεθεί ελεύθερο ασανσέρ είναι πολλαπλάσιος από το χρόνο που διαρκούν πολλές εξετάσεις ή επεμβάσεις! Το αποτέλεσμα είναι να μην πραγματοποιούνται έγκαιρα και ενίοτε να αναβάλλονται. Συχνό είναι το φαινόμενο να συνωστίζονται ασθενείς χειρουργημένοι, μεταμοσχευμένοι, ανοσοκατασταλμένοι μαζί με τους επισκέπτες, τα καροτσάκια του φαγητού και με διάφορα υλικά ή ακόμη και απορρίμματα .

Τα προβλήματα που εμφανίζονται στην λειτουργία των ανελκυστήρων εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τους ασθενείς, ιδιαίτερα όσων αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Ταυτόχρονα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην άσκηση των καθηκόντων τους με καθυστερήσεις στη μεταφορά και τις εξετάσεις των ασθενών, τη διανομή φαγητού αλλά και την έγκαιρη παράδοση φαρμάκων και υλικών. Παράλληλα εκατοντάδες εργατοώρες χάνονται εξαιτίας της  μεγάλης αναμονής.

Η αποδυνάμωση των τεχνικών υπηρεσιών στα Νοσοκομεία, η τραγική έλλειψη πόρων για την συντήρηση και αναβάθμιση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων σε συνδυασμό με την ανάθεση της συντήρησης σε ιδιωτικά συνεργεία είναι η βασική αιτία γι’ αυτή την κατάσταση.

Τα πρωτοβάθμια Σωματεία πρέπει να εντάξουν μέσα στις διεκδικήσεις τους την λήψη ουσιαστικών μέτρων προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο η ομαλή λειτουργία των ανελκυστήρων αλλά και η ανανέωσή τους, στις περιπτώσεις όπου αυτό απαιτείται. Η εξασφάλιση ασφαλούς και ομαλής λειτουργία των ανελκυστήρων πέρα από την αποτροπή του κινδύνου για σοβαρά ατυχήματα θα διευκολύνει τους εργαζόμενους στις καθημερινές τους εργασίες, θα μειώσει την ταλαιπωρία των ασθενών και θα συμβάλλει στην παροχή ασφαλών και ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες.