Το σύγχρονο εργασιακό τοπίο στα μίντια

Εισαγωγικά. Από τα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας μέχρι σήμερα οι συνέπειες της οικονομικής ύφεσης και κρίσης στο σύνολο της ελληνικής αγοράς εργασίας καταγράφονται καταστροφικές. Οι κυριότερες επιπτώσεις είναι η πολύ υψηλή ανεργία σε ποσοστά άνω του 20%, η σημαντική μείωση της απασχόλησης, η απορρύθμιση των ατομικών εργασιακών σχέσεων και κυρίως η πλήρης αποδόμηση του συλλογικού … Συνεχίστε να διαβάζετε το Το σύγχρονο εργασιακό τοπίο στα μίντια.