Υπολογισμός δώρου Χριστουγέννων στην εκ περιτροπής απασχόληση

Εφαρμογή του ΚΕΠΕΑ για τον υπολογισμό του δώρου Χριστουγέννων στην εκ περιτροπής απασχόληση. Πατήστε εδώ και μεταβείτε στην εφαρμογή, όπου και θα συμπληρώσετε τα πεδία που υπάρχουν και να μάθετε το δώρο Χριστουγέννων που δικαιούσθε.