Αυξημένους τους μισθούς τους μεταξύ 40-80 ευρώ θα δουν χιλιάδες υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα στην Κύπρο, αφού στο μισθολόγιο θα περάσει από την 1η Ιανουαρίου 2019 η δεύτερη μείωση των περικοπών, που υπολογίζεται ότι θα έχει κόστος στα δημόσια οικονομικά γύρω στα 44 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον «Φιλελεύθερο» Κύπρου, με βάση τη συμφωνία της κυβέρνησης και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, η ρύθμιση της σταδιακής μείωσης των υφιστάμενων περικοπών θα γίνει σε πέντε στάδια. Η αρχή έγινε από την 1η Ιουλίου 2018 και στο εξής κάθε 1η Ιανουαρίου κάθε έτους για την περίοδο 2019-2022, εξαλείφοντας πλήρως τις εν λόγω μειώσεις την 1η Ιανουαρίου του 2023.

Μέχρι το 2023 αναμένεται να επιστραφούν σε υψηλόμισθους υπαλλήλους πάνω από 500 ευρώ μηνιαίως.

Επίσης μικρή αύξηση θα παραχωρηθεί και λόγω της ΑΤΑ, που υπολογίζεται μεταξύ 0,6% και 0,7% και θα ενσωματωθεί στον μισθό του Ιανουαρίου.

Να σημειωθεί ότι οι μισθοδοτούμενοι υπάλληλοι του κυπριακού δημοσίου είναι 37.851 το 2018, ενώ το 2019 ο αριθμός τους θα μειωθεί στους 36.844. Σε ό,τι αφορά το ύψος των μισθών, ξεκινούν από 14.478 ευρώ καθαρά τον χρόνο για τους πρωτοδιοριζόμενους.