Τροπολογία για την επέκταση της καταβολής αναδρομικών για τα ειδικά μισθολόγια

Επεκτείνεται με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή η καταβολή των αναδρομικών για τα ειδικά μισθολόγια και στα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού και του ειδικού διδακτικού προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), καθώς και στους ερευνητές του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ). Επίσης, με την ίδια τροπολογία επεκτείνεται η καταβολή των αναδρομικών και στους υπαλλήλους του διπλωματικου κλάδου του υπουργείου Εξωτερικών και στο λοιπό προσωπικό.


Η τροπολογία 1829/13 6.12.2018 «1) Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4575/2018 2) Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 60 του ν. 4172/2013».