Καθορισμός υποχρεώσεων των υπαλλήλων που τελούν σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης

ΚΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.53β/687/43403/22.11.2018 (ΦΕΚ 5441Β/05.12.2018) «Τροποποίηση της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1379/οικ. 4727/19-2-2008 (ΦΕΚ Β 315) υπουργικής απόφασης “Καθορισμός υποχρεώσεων των υπαλλήλων που τελούν σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης”» – ΕΔΩ το ΦΕΚ.