Στους ΟΤΑ ν. Θεσσαλονίκης: Στηρίζουμε – Ψηφίζουμε ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Εκλογική Διακήρυξη από την «Συνεργασία Εργαζομένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης» για την εκλογή αιρετών στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο των Δήμων του νομού Θεσσαλονίκης (πλην του Δήμου Θεσσαλονίκης)

Οι αποφάσεις των Υπηρεσιακών Συμβουλίων επηρεάζουν τόσο την λειτουργία των υπηρεσιών όσο και τον εργασιακό βίο των εργαζομένων. Σήμερα οι συνθήκες λειτουργίας των Δήμων βρίσκονται στο χειρότερο σημείο των τελευταίων χρόνων.

 1. Ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών, κυρίως καθαριότητας – πρασίνου – ηλεκτροφωτισμού. Κατακόρυφη αύξηση των εργατικών ατυχημάτων (44 νεκροί, 60 βαριά τραυματίες καταμετρημένοι τα τελευταία 4 χρόνια).
 2. Ανεπάρκεια προσωπικού. Γερασμένες ηλικιακά υπηρεσίες. Κάλυψη κενών με εργασιακές σχέσεις γαλέρας κάθε είδους, οκτάμηνα – ωφελούμενοι κλπ.
 3. Απουσία σχεδιασμού και οργάνωσης σε κάθε επίπεδο διοίκησης. Δυσλειτουργία λόγω υπερβολικής γραφειοκρατίας. Αλληλοαναιρούμενοι νόμοι, διατάξεις και αρμοδιότητες.
 4. Ανυπαρξία Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας στους περισσότερους Δήμους ή φτιαγμένων έτσι για να εξυπηρετούν ιδιοτελή συμφέροντα.
 5. Ορισμοί προϊσταμένων κατά το δοκούν από τις διοικήσεις, δίχως κρίσεις από Υπηρεσιακά Συμβούλια.
 6. Αποκλεισμός των ΙΔΑΧ από την κινητικότητα του Ν. 4440/16 λόγω μη ύπαρξης αντίστοιχων κενών θέσεων στους Δήμους.
 7. Ποινικοποίηση της εργασίας με υπαλλήλους διωκόμενους και κατηγορούμενους στα δικαστήρια.
 8. Ενασχόληση υπαλλήλων (κυρίως τεχνικών και οικονομικών υπηρεσιών) με σύνταξη υπομνημάτων για ελεγκτικούς μηχανισμούς, που έχει σαν αναγκαστικό αποτέλεσμα την δυσλειτουργία και υποβάθμιση του έργου των υπηρεσιών.
 9. Συνδικαλισμός συντεχνιακός και πελατειακός, αδιάφορος για την ουσιαστική κατάρρευση των υπηρεσιών και προσκολλημένου σε ξεπερασμένες μεθόδους γραφειοκρατικής αναπαραγωγής της εξουσίας του. Πρόσφατο παράδειγμα η ενασχόληση πολλών σωματείων με τη δικαστική διεκδίκηση του 13ου και 14ου μισθού και το πέρασμα σε δεύτερη μοίρα των ουσιαστικών προβλημάτων.

Τα ζητήματα που επιδιώκουμε να αναδειχθούν με ευκαιρία τις εκλογές των Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

 1. Δημιουργία σύγχρονων ΟΕΥ με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες για την καλύτερη αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών του συνόλου.
 2. Αποφασιστικός και όχι γνωμοδοτικός ο ρόλος του Υπηρεσιακού σε σχέση με την συγκρότηση ΟΕΥ.
 3. Ορισμοί προϊσταμένων μόνο μέσα από Υπηρεσιακά Συμβούλια με κριτήριο την επιστημονική και λειτουργική επάρκεια του υποψήφιου. Αναγκαία η συνάφεια πτυχίου ή μεταπτυχιακού με τις αρμοδιότητες της οργανικής μονάδας.
 4. Δημιουργία ενός αντικειμενικού εργαλείου επιλογής προϊσταμένων, μέσω του οποίου δεν θα υπονομεύεται το κύρος των υπηρεσιών και η εργασίατων υπαλλήλων. Μείωση της βαρύτητας της συνέντευξης στην μοριοδότηση σε σχέση με άλλα προσόντα του υποψήφιου. Η προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης, που γίνεται με ορισμό από την διοίκηση, να μη προσμετράτε στη μοριοδότηση.
 5. Αναγνώριση προϋπηρεσίας όχι μόνο του Δημοσίου αλλά και του Ιδιωτικού Τομέα στις επιλογές των προϊσταμένων και μόνο εφόσον υπάρχει συνάφεια με το αντικείμενο.
 6. Αποσυμφόρηση του Συμβουλίου από πολλά θέματα, για τα οποία δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος να αποφασίζει π.χ. αναγνωρίσεις προϋπηρεσιών, άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου, συνάφειες μεταπτυχιακών κλπ. Μείωση όγκου δουλειάς, επίσπευση έκδοσης αποφάσεων.
 7. Τα Υπηρεσιακά Συμβ.των ΟΤΑ σε όλη την Ελλάδα να εξετάζουν και να κρίνουν με ίδια κριτήρια και προϋποθέσεις τα υπηρεσιακά θέματα των υπαλλήλων.
 8. Θεσμοθέτηση δευτεροβάθμιου οργάνου που θα αποφασίζει για τις ενστάσεις – αιτήσεις θεραπείας, κατά των αποφάσεων του Υπηρεσιακού (αφού σπάνια αλλάζουν οι αρχικές αποφάσεις).
 9. Εναλλαγή αιρετών, όχι θητεία πάνω από δυο συνεχόμενες φορές. Ασυμβίβαστο θέσης αιρετού και εκλεγμένου σε ανώτερα συνδικαλιστικά όργανα για την αποφυγή υπερβολικής συγκέντρωσης εξουσιών.
 10. Δημόσιες ανοιχτές συνεδριάσεις του Υπηρεσιακού.

Στις 11 Δεκεμβρίου ψηφίζουμε για την ανάδειξη συναδέλφων στις θέσεις των αιρετών με ακέραιο χαρακτήρα, γνώσεις, και διάθεση προσφοράς προς τους συναδέλφους και είναι το λιγότερο που πρέπει να πετύχουμε!


ΕΔΩ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ