ΜΕΤΑ Αλίμου: Η δημοτική Αρχή «σπέρνει» και η ΣΥΝΑΝ Αλίμου «καρπώνεται» την αναξιοκρατία στο δήμο

Στο Διοικητικό Συμβούλιο που συγκάλεσε ο Πρόεδρος και το προεδρείο του Συλλόγου των Εργαζομένων Δήμου Αλίμου στις 5 Δεκεμβρίου του 2018 κατέθεσε για συζήτηση και λήψη απόφασης τα εξής θέματα.

Αρχικά, τέθηκε θέμα για συζήτηση και λήψη απόφασης για την υπ’αρ.1041/1-11-2018 απόφαση Δημάρχου που αφορά τις τοποθετήσεις προϊστάμενων. Για πολλοστή φορά το ΜΕΤΑ ΑΛΙΜΟΥ ζήτησε να γίνει συζήτηση και για την υπ’αρ.818/28-8-2018 απόφαση του Δημάρχου που αφορά την τοποθέτηση Διευθυντών. Απόφαση η οποία παραμερίζει υπαλλήλους με μεγάλο προβάδισμα όσον αφορά την προϋπηρεσία, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και με μεταπτυχιακά, τοποθετώντας Διευθυντές με απολυτήριο Λυκείου είτε που δεν έχουν εμπειρία στο αντικείμενο ή προβάδισμα. Γεγονός που έρχεται κατάφορα σε αντίθεση με τον νόμο.

Επίσης, οι περισσότεροι συνάδελφοι με την υπ’αρ.818 απόφαση έχουν παράλληλα καθήκοντα γεγονός που δεν συνάδει με τον νόμο. Ο Ν.3584/07 αναφέρει άσκηση παράλληλων καθηκόντων σε περιπτώσεις επείγουσας και επιτακτικής υπηρεσιακής ανάγκης που δεν μπορεί να καλυφθεί με άλλο τρόπο, επιτρέπεται να ανατίθενται στον υπάλληλο συναφή καθήκοντα άλλου κλάδου αλλά για διάστημα έως 2 μήνες και με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση δίνεται δυνατότητα παράτασης έως έξι μήνες.

Ο Δήμαρχος Αλίμου κος Κονδύλης κατά παράβαση της παραπάνω διάταξης και πέρα από το χρονικό όριο που επιτρέπει αυτή, αποφασίζει παράλληλα καθήκοντα για υπαλλήλους ακόμα και σε θέσεις που η ταυτόχρονη άσκηση καθηκόντων είναι αδύνατη. Εξάλλου, υπάλληλοι μετατίθενται χωρίς, πολλές φορές, να έχουν ακριβές αντικείμενο εργασίας. Επίσης, τα τμήματα των υπηρεσιών καθίστανται υποστελεχωμένα αφού έχουν γίνει τοποθετήσεις ακόμα και υπαλλήλων που έχουν αποσπαστεί σε άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες.

Υπάρχει χρόνια συστηματική προσπάθεια διάλυσης των υπηρεσιών του Δήμου εφόσον τοποθετούνται σε θέσεις ευθύνης συνάδελφοι χωρίς εμπειρία και συχνά χωρίς επιστημονική κατάρτιση. Το δε επιστημονικό προσωπικό διατίθεται διάσπαρτα και σε άσχετα με τα καθήκοντά του υπηρεσίες, συχνά ως απλοί υπάλληλοι.

Η παρέμβαση του Προέδρου και του προεδρείου του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Αλίμου όχι μόνο είναι μηδαμινή σε όλα αυτά αλλά και κατέχοντας ο ίδιος ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γεωργακόπουλος Δημήτρης την θέση αναπληρωτή Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών ενώ ανήκει στον κλάδο ΔΕ Διοικητικού η επιδίωξη του ίδιου και της παράταξής του είναι να παραμένει ο ίδιος στη θέση αυτή εις βάρος της αξιοκρατίας στις υπηρεσίες του Δήμου και εις βάρος των συναδέλφων προκειμένου να εξυπηρετεί τα ίδια συμφέροντα.

Το ΜΕΤΑ ΑΛΙΜΟΥ έχει στο παρελθόν καταγγείλει την απόφαση αυτή της Δημοτικής Αρχής ως προεδρείο του προηγούμενου Συλλόγου Εργαζομένων και έχει κοινοποιήσει πόρισμα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. στον κο Δήμαρχο Κονδύλη Ανδρέα αλλά και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, για την παράτυπη τοποθέτηση του συνάδελφου και συνδικαλιστή(;) Γεωργακόπουλου Δημήτρη ως ΔΕ Διευθυντή. Παρόλα αυτά η Δημοτική Αρχή συνεχίζει να διατηρεί αναξιοκρατικά και παράτυπα τον ίδιο στη θέση αυτή και μάλιστα την ώρα που διώκει συνεχώς πειθαρχικά και υποβιβάζει υπαλλήλους που προηγούνται κατέχοντας πανεπιστημιακή εκπαίδευση, μεταπτυχιακούς τίτλους αλλά και χρόνια εμπειρία.

Ζητάμε ,για μια ακόμα φορά, από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Γεωργακόπουλο Δημήτρη και το Προεδρείο να σταματήσουν να κωφεύουν στον νόμο και από τον Δήμαρχο Αλίμου κύριο Κονδύλη Ανδρέα να σταλούν οι φάκελοι στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και να γίνουν άμεσα οι κρίσεις για όλους τους εργαζόμενους συναδέλφους του Δήμου.

Το δεύτερο και τρίτο θέμα που τέθηκε αποτελεί καθαρά προσπάθεια σπίλωσης και συκοφάντησης δύο συναδέλφων από τον ίδιο τον Πρόεδρο των Εργαζομένων(!) και το Προεδρείο του Συλλόγου, το οποίο κατέχει η ΣΥΝ.ΑΝ. Αλίμου. Το ΜΕΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ στηρίζει τους συναδέλφους για μια ακόμα φορά θυμίζει στην ΣΥΝ.ΑΝ. Αλίμου ότι ο ρόλος του Συλλόγου είναι να ενώνει τους εργαζόμενους, να αγωνίζεται μαζί και μπροστά και όχι απέναντί τους. Η ΣΥΝ.ΑΝ. ΑΛΙΜΟΥ για άλλη μια φορά χρησιμοποιεί τον Σύλλογο για να εκτονώσει τις προσωπικές της διαφορές και αντιπάθειες.

Και βέβαια οι ίδιοι φαίνονται να μην γνωρίζουν τον ρόλο τους αφού δεν παραλείπουν να δίνουν συνεχώς μαθήματα συνδικαλιστικής ανευθυνότητας και άγνοιας. Η Γραμματέας του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Αλίμου, Χατζηδάκη Άννα και μέλος της ΣΥΝ.ΑΝ.Αλίμου, μπερδεύοντας το συνδικαλιστικό όργανο που εκπροσωπεί τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα «προκήρυξε» μόνη της απεργιακή κινητοποίηση χωρίς απόφαση της Ομοσπονδίας, της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και του Συλλόγου Εργαζομένων. Με παρέμβασή του ΜΕΤΑ ΑΛΙΜΟΥ ειδοποιήθηκαν εγκαίρως οι εργαζόμενοι ότι δεν υφίσταται απεργία…

Το ΜΕΤΑ ΑΛΙΜΟΥ απέναντι σε αυτή την ανευθυνότητα και σε ένα προεδρείο που σκόπιμα υπολειτουργεί απαντάει ότι οι συνάδελφοι εργαζόμενοι δίνουν καθημερινά αγώνα σε υπηρεσίες υποστελεχωμένες με μισθούς πετσοκομμένους κάτω από δύσκολες συνθήκες προσφέροντας ποιοτικό έργο μέσα από τον Δημόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών και δεν θα επιτρέψουμε σε καμιά περίπτωση να σπιλώνονται και να συκοφαντούνται με άθλιους τρόπους αλλά ούτε και να χρησιμοποιείται ο Σύλλογος ως όχημα για εκπλήρωση προσωπικών επιδιώξεων.

Όσο για το τέταρτο θέμα που τέθηκε από τη ΣΥΝ.ΑΝ.ΑΛΙΜΟΥ και αφορά την κάλυψη εξόδων κηδείας συναδέλφου για την οποία ο ίδιος ο Δήμαρχος Αλίμου κος Κονδύλης Ανδρέας μίλησε για τη δημόσια δαπάνη των εξόδων, ζητάμε από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Γεωργακόπουλο Δημήτρη και την παράταξή του να μας απαντήσει εγγράφως, βάζοντας το θέμα επιχορήγησης του Συλλόγου για την κάλυψη των εξόδων κηδείας, ποια ακριβώς έξοδα θέλουν να καλύψουν.

Τέλος, το πέμπτο θέμα που αφορά τους συναδέλφους κλάδου ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ και την διεκδίκηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας το ΜΕΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ τους στηρίζει απόλυτα και ζητά την άμεση καταβολή του στους δικαιούχους γιατί οι συνάδελφοι εργάζονται σε απόλυτα επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες.


ΜΕΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ
05-12-2018