Τι προτείνει το ΜΕΤΑ Υγειονομικών για το ανθυγιεινό επίδομα

Το ΜΕΤΑ Υγειονομικών — Ενωτική Αγωνιστική Συνεργασία πήρε την πρωτοβουλία να καταθέσει στο Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔΗΝ και κατόπιν να δημοσιοποιήσει σχέδιο – πρόταση προκειμένου η Ομοσπονδία να διεκδικήσει Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και να την υπογράψει με το Υπ. Υγείας .

Ειδικότερα για το ανθυγιεινό επίδομα το σχέδιο ειδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας προβλέπει:

Ανθυγιεινό επίδομα

Το ανθυγιεινό επίδομα, πέρα από τις κατηγορίες που σήμερα το λαμβάνουν, επεκτείνεται στους εργαζόμενους:

– στην Ιατρική Υπηρεσία (Ιατρούς, Φαρμακοποιούς, βοηθοί φαρμακείου, Φυσιοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές, Ψυχολόγους, Επόπτες δημόσιας υγείας,) που σήμερα δεν το λαμβάνουν, οι οποίοι εντάσσονται στην πρώτη κατηγορία του επιδόματος.

– Στο Προσωπικό που απασχολείται στην Κοινωνική Υπηρεσία, Τεχνολόγους τροφίμων, Διαιτολόγους, στα Τμήματα Πληροφορικής και Οργάνωσης, τεχνίτες εργαστηρίων στους ψυχιατρικούς ξενώνες που σήμερα δεν το λαμβάνουν, οι οποίοι εντάσσονται στην δεύτερη κατηγορία του επιδόματος.

– στις υπόλοιπες κατηγορίες του προσωπικού των μονάδων υγείας που σήμερα δεν το λαμβάνουν, οι οποίοι εντάσσονται στην τρίτη κατηγορία του επιδόματος

Το ύψος του ανθυγιεινού επιδόματος διαμορφώνεται

– στην πρώτη κατηγορία στα 300 €

– στην δεύτερη κατηγορία στα 150 €

– στην τρίτη κατηγορία στα 70 €.


Δείτε την συνολική πρόταση του ΜΕΤΑ Υγειονομικών για την Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Η πρόταση του ΜΕΤΑ για την ΕΣΣΕ για εκτύπωση σε μορφή pdf