Η διάταξη για τη μη περαιτέρω περικοπή στις συντάξεις

Εντός των επόμενων ωρών ενδέχεται να κατατεθεί στη Βουλή το σχεδίο νόμου για την περικοπή των συντάξεων με στόχο να ψηφιστεί έως τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Η κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις αποτελεί το πρώτο άρθρο του σχεδίου νόμου που βρίσκεται στη διαδικασία συλλογής των υπογραφών από τους συναρμόδιους υπουργούς. Η πολυπόθητη διάταξη έχει τίτλο την κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων και προβλέπει:

«Η περίπτωση Β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του νόμου 4387, όπως έχει τροποποιηθεί αντικαθίσταται ως εξής: από 1η Ιανουαρίου 2019 αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων  είναι μεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισμό τους σύμφωνα με την παράγραφο 1 το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο, συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3 όπως ισχύει.

»Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 και το άρθρο 2 του Ν. 4472  του 2017 (α/74) καταργούνται».