ΦΕΚ 187Α/2018: Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού | Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα

Προεδρικό Διάταγμα 99/2018

mixanikos-arxitektonas

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 187Α/2018 το Προεδρικό Διάταγμα 99/2018 με το οποίο ρυθμίζεται το επάγγελμα του μηχανικού και καθορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα για κάθε ειδικότητα. Ειδικότερα:

Άρθρο 3. Επαγγελματικά δικαιώματα Πολιτικού Μηχανικού

Άρθρο 4. Επαγγελματικά δικαιώματα Αρχιτέκτονα Μηχανικού

Άρθρο 5. Επαγγελματικά δικαιώματα ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού

Άρθρο 6. Επαγγελματικά δικαιώματα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Άρθρο 7. Επαγγελματικά δικαιώματα ΑγρονόμουΤοπογράφου Μηχανικού

Άρθρο 8. Επαγγελματικά δικαιώματα Χημικού Μηχανικού

Άρθρο 9. Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικού Μεταλλείων και Μεταλλουργού Μηχανικού

Άρθρο 10. Επαγγελματικά δικαιώματα Ναυπηγού Μηχανικού

Άρθρο 11. Επαγγελματικά δικαιώματα Ηλεκτρονικού Μηχανικού

Άρθρο 12. Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης

Άρθρο 13. Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικού Περιβάλλοντος

Άρθρο 14. Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικού Ορυκτών Πόρων

Άρθρο 15. Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης.


ΕΔΩ το ΠΔ 99/2018 (ΦΕΚ 187Α/2018).