4 C
Athens
Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου, 2023

Συνδικάτο ΙΓΜΕ: Αντεπιστημονική, αντιδημοκρατική και αντεργατική εξέλιξη

Η πρόταση του ΥΠΕΝ για το νέο ΙΓΜΕ

Πρόσφατα

Όπως ενημερώνει το Συνδικάτο ΙΓΜΕ, κοινοποιήθηκε στους εργαζομένους για διαβούλευση, η πρόταση του Υπουργού ΠΕΝ για το νέο νομικό καθεστώς που προτείνεται για το ΙΓΜΕ. Σύμφωνα με το Συνδικάτο, η πρόταση:

  • Καταργεί το ΙΓΜΕ ως ΝΠΙΔ (λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση), και στη θέση του συστήνει την «Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών», ως ΝΠΔΔ.

  • Ενώ διατηρούνται στο νέο φορέα οι στόχοι και τα αντικείμενα που υπηρετεί σήμερα το ΙΓΜΕ, αυτό προβλέπεται να λειτουργεί ως μια τυπική υπηρεσία Δημοσίου, με τα πάντα να ρυθμίζονται από το Δημοσιο-Υπαλληλικό Κώδικα και τις σχετικές διατάξεις, με παντελή απουσία οποιασδήποτε ρύθμισης που να εξασφαλίζει τον ερευνητικό χαρακτήρα του σε ότι αφορά στο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό (αξιολόγηση, διαδικασίες κρίσης, επιμορφώσεις, κίνητρα κ.α.).

  • Διογκώνει τη γραφειοκρατική δομή και επιβαρύνει τον προϋπολογισμό, με πλήθος διορισμένων διευθυντικών στελεχών και συμβούλων, ενώ ελαχιστοποιεί τις οργανικές θέσεις σε 220, όταν οι συντηρητικότερες εκτιμήσεις για το αναγκαίο προσωπικό ήταν 520 άτομα.

  • Δεν εξασφαλίζεται η διατήρηση κανενός από τα δικαιώματα που έχουν μέχρι σήμερα κατοχυρώσει οι εργαζόμενοι μέσω ΣΣΕ και ΚΚΠ του ΙΓΜΕ.

  • Ενώ περιέχεται αναφορά στις μισθολογικές ρυθμίσεις που αφορά τις παράνομες παρακρατήσεις των μισθών του προσωπικού, είναι ασαφές αν και κατά πόσο αυτή καλύπτει και λύνει το πρόβλημα.

  • Καταργεί την παρουσία στο Δ.Σ. του φορέα Εκπροσώπου των Εργαζομένων.

  • Με τη διαδικασία της εκκαθάρισης, εξανεμίζεται το δικαίωμα των εργαζομένων να διεκδικήσουν ακόμα και δικαστικά οποιεσδήποτε άρσεις αδικιών και παρανομιών, δικαιωμάτων και απαιτήσεων που προκύπτουν μέχρι τη λύση του ΙΓΜΕ.

«Το περιεχόμενο της πρότασης επαληθεύει τις προβλέψεις μας ότι η αλλαγή του νομικού καθεστώτος δεν θα επιφέρει κανένα θετικό αποτέλεσμα ή βελτίωση στη λειτουργία του Ινστιτούτου, αλλά αντίθετα θα εκκινήσει μια περίοδος ουσιαστικής νέκρωσης του ΙΓΜΕ, το οποίο υπό το νέο καθεστώς θα αδυνατεί να υπηρετήσει τουλάχιστον με την τωρινή αποτελεσματικότητα τους στόχους και τα αντικείμενα που του ανατίθενται.Οι εργαζόμενοι στο ΙΓΜΕ δηλώνουν και δημόσια για άλλη μια φορά ότι είναι διαθέσιμοι να συζητήσουν προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας του ΙΓΜΕ, να τις υιοθετήσουν και να παλέψουν για την εφαρμογή τους», σημειώνει το Συνδικάτο ΙΓΜΕ και προσθέτει:

«Σε καμιά περίπτωση όμως δεν θα δεχτούν αλλαγές που μοναδικό στόχο έχουν τα δημοκρατικά και εργασιακά δικαιώματά τους, αλλαγές που θα οδηγήσουν το ΙΓΜΕ σε αδυναμία να υπηρετεί τους βασικούς στόχους του. Ελπίζουμε ότι ο Υπουργός ΠΕΝ δεν έχει αντιληφθεί τη διάσταση και τις επιπτώσεις των αλλαγών που προτείνονται. Πιστεύουμε ότι στη συνάντηση μαζί του, η οποία έχει προγραμματιστεί τη Δευτέρα 1/10/18, θα κυριαρχήσει η λογική και θα υπάρξει διέξοδος».

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις