9.2 C
Athens
Σάββατο, 28 Ιανουαρίου, 2023

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Παράνομη περικοπή της Υπερβάλλουσας Μείωσης μεταταχθέντων υπαλλήλων

Επιστολή προς το υπουργείο Εσωτερικών / Γεν Διευθ. Αποκέντρωσης και Τοπ. Αυτοδιοίκησης, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου, και Δήμο Βέλου - Βόχας

Κύριοι… Απευθυνόμαστε σε εσάς για το θέμα που έχει ανακύψει σχετικά με την περικοπή της Υπερβάλλουσας Μείωσης σε συνάδελφο Διπλωματούχο Μηχανικό που πρόσφατα μετατάχθηκε στο Δήμο Βέλου – Βόχας με βάσει της διατάξεις του του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, του άρθρου 181 του Ν.3584/2007, του άρθρου 68 του Ν.4002/2011, του άρθρου 35 του Ν.4024/2011 και του άρθρου 18 του Ν. 4440/2016.

Σύμφωνα με το υπ’ Αριθ. Πρωτ: 41051/2017 22/2/2018 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών προς το σύνολο των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων: “Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και κατόπιν ερωτημάτων που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 99 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α΄) σε θέματα αρμοδιότητας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

  1. Παρ. 2 άρθρου 99 .Εξαίρεση από περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (υπερβάλλουσα διαφορά)

Για την εξαίρεση από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης του άρθρου 29 του ν.4024/2011 σας παραπέμπουμε στην αριθ. 33/17 εγκύκλιο του Υπουργείου μας (ΑΔΑ: 72ΒΣ465ΧΘ7-ΔΨΠ), στην οποία αναφέρονται αναλυτικά όλες οι περιπτώσεις υπαλλήλων που εξαιρούνται από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης, καθώς επίσης οι δικαιούχοι της αναδρομικής χορήγησης σε όσους έχει ήδη περικοπεί και η διαδικασία του υπολογισμού της αναδρομικής χορήγησης αυτής. Να επισημάνουμε ότι σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της εν λόγω παραγράφου η αναδρομική χορήγηση αφορά στο σύνολο των αναφερόμενων στα προγενέστερα εδάφια περιπτώσεων υπαλλήλων, που είτε έχουν ήδη μεταταχθεί είτε μετατάσσονται μεταξύ άλλων και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, χωρίς να γίνεται αναφορά στο νομοθετικό πλαίσιο με το οποίο πραγματοποιήθηκε ή πραγματοποιείται η μετάταξη ή μεταφορά, θέτοντας ως χρόνο έναρξης της αναδρομικής χορήγησης, το χρόνο θέσης σε ισχύ της διάταξης βάσει της οποίας πραγματοποιήθηκε η περικοπή.

Αν και οι διατάξεις με τις οποίες μετακινήθηκε ο συνάδελφος δεν περιλαμβάνονται σε αυτές που αναφέρει ο Νόμος 4483/17 και το άρθρο 99 αυτού -δηλαδή των υ̟παλλήλων ̟που µετατάχθηκαν / µεταφέρθηκαν σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, σύµφωνα µε τα άρθρα 74, 78, 181 και 182 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) και 246 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87)- το αίσθημα δικαίου επιβάλει και σε αυτή, όπως και σε πολλές άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις να εξαιρούνται από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης.

Ελπίζουμε ότι θα προβείτε σε κατάλληλες ενέργειες ώστε το πρόβλημα να επιλυθεί σύντομα και να αποκαταστήσετε τις αποδοχές της συναδέλφου μας, αλλά και όλων των αντίστοιχων περιπτώσεων.

Παρόμοια Άρθρα