Κοινές δράσεις από ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ (μηχανικοί) και ΠΟΓΕΔΥ (γεωτεχνικοί)

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 28-8-2018 συνάντηση στα γραφεία της ΠΟΓΕΔΥ ανάμεσα στους Προέδρους ΔΣ ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ και ΠΟΓΕΔΥ, Δ. Πετρόπουλο και Ν. Κακαβά. Στην συνάντηση παρόντες ήταν και ο Ταμίας του ΔΣ της ΠΟΓΕΔΥ Σ. Λαμπρόπουλος καθώς και ο Νομικός Σύμβουλος Κ. Τσακίρης. Η συνάντηση έγινε σε συνέχεια προηγούμενης παρόμοιας στα γραφεία της ΕΜΔΥΔΑΣ και σκοπό είχε τον συντονισμό ενεργειών για το επόμενο χρονικό διάστημα ανάμεσα στις δύο Ομοσπονδίες.

Συγκεκριμένα τέθηκαν ζητήματα όπως:

1. Η προσχώρηση των δύο Ομοσπονδιών σε ειδικές συλλογικές συμβάσεις άλλων Ομοσπονδιών όπως στις περιπτώσεις των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού. Ειδικά για την σύμβαση των εργαζομένων στις Περιφέρειες αναφέρθηκε ότι θα γίνουν από κοινού νομικές ενέργειες ώστε οι ΠΟΓΕΔΥ και ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ να ολοκληρώσουν την προσχώρηση, διευκολύνοντας έτσι το πλήθος των Μελών τους, Γεωτεχνικών και τεχνικών που υπηρετούν στις Περιφέρειες.

2. Στα παραπάνω πλαίσια συμφωνήθηκε να ξεκινήσει μια από κοινού προσπάθεια για την δημιουργία στο δημόσιο, Διυπουργικών Κλάδων των ΠΕ Μηχανικών και ΠΕ Γεωτεχνικών, κλάδοι οι οποίοι είναι πρώτης γραμμής για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας με διακριτό και σημαντικό ρόλο στο δημόσιο, όπως παραλαβές και επιβλέψεις Δημοσίων Έργων, σχεδιασμός αγροτικής ανάπτυξης, παραλαβή μέτρων αγροτικής ανάπτυξης, προστασία δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος και πολλά άλλα.

3. Επίσης αναφέρθηκε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα προγραμματιστεί από κοινού από τις δύο Ομοσπονδίες η διοργάνωση εκδήλωσης – ημερίδας στην Αθήνα με σκοπό την ανάδειξη του ρόλου των Δημοσίων τεχνικών και γεωτεχνικών υπηρεσιών στην προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος αλλά και στην διασφάλιση της ποιότητας του εποπτευομένου από αυτές έργου σε τομείς όπως δημόσια έργα, αγροτική ανάπτυξη, περιβάλλον κ.α.

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα προχωρήσει η υλοποίηση των δράσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω και για τις οποίες οι Συνάδελφοι θα παραμένουν ενήμεροι.


Για τα Δ.Σ.