Δουλεύουμε περισσότερο λόγω των… κινητών τηλεφώνων!!!

Έρευνα της Samsung για τις κινητές τεχνολογίες και την αλλαγή των συνηθειών σε όλη την Ευρώπη. Όπως αποκαλύπτεται, μεταξύ άλλων, οι Έλληνες αφιερώνουν 1,2 ώρες εβδομαδιαίως για τη διαχείριση emails και τηλεφωνημάτων εν κινήσει, ενώ από το σπίτι οι ώρες εργασίας φτάνουν στις 5 κάθε εβδομάδα

Περισσότερες ώρες εργασίας προσέθεσε η χρήση των κινητών τεχνολογιών, που φαίνεται ότι αλλάζουν τόσο το μοτίβο εργασιακής και προσωπικής ζωής, όσο και τις ώρες, τα μέρη και τις συνήθειες που θεωρούνται «κανονικές». Σύμφωνα με έρευνα της Samsung, που έγινε σε 10 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, λόγω των κινητών τεχνολογιών, τα όρια ανάμεσα στον εργασιακό και τον προσωπικό χρόνο καταρρίπτονται, ενώ η εργασιακή ημέρα γίνεται πιο ευέλικτη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι Έλληνες αφιερώνουν 1,2 ώρες εβδομαδιαίως για τη διαχείριση e-mails και τηλεφωνημάτων εν κινήσει, ενώ από το σπίτι οι ώρες εργασίας φτάνουν στις 5 κάθε εβδομάδα.

Η έρευνα ανέδειξε και τον αντίκτυπο της μορφής εργασίας στη γενικότερη προσωπική ευτυχία. Το 77% πιστεύει ότι οι κινητές τεχνολογίες τους έκαναν πιο προσιτούς απ’ όσο ήθελαν σε άλλους (με μόνο 4% να διαφωνεί). Ένα μικρό ποσοστό (36%) πιστεύει ότι η κατάργηση των ορίων τους έχει κάνει ευτυχισμένους, ενώ το 31% πιστεύει ότι τους άγχωσε περισσότερο.

Ωστόσο, το 45% θα ήθελε να υπήρχαν περισσότερα όρια στην εργασία, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (69%) λαμβάνει μέτρα, για να εξασφαλίσει ότι η δουλειά και η προσωπική τους ζωή διαχωρίζονται. Επιπλέον, το 47% δηλώνει πως επαφίεται πλήρως στις κινητές τεχνολογίες για να εκτελέσει αποδοτικά την εργασία του, ενώ το 49% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι κινητές τεχνολογίες, τους επιτρέπουν να φέρουν τα πράγματα που τους ενθουσιάζουν και εμπνέουν στο εργασιακό περιβάλλον τους.

Με βάση τα αποτελέσματα, η Γερμανία έρχεται πρώτη σε εργαζόμενους που ξεκινούν νωρίς την ημέρα τους, καθώς το 21% ξεκινάει την εργασία του, μέσω email ή τηλεφώνου μεταξύ 6 και 7 π.μ. Δηλαδή, οι Γερμανοί ξεκινούν να εργάζονται νωρίτερα σε σχέση με το 36% των εργαζομένων σε όλη την Ευρώπη, που ξεκινάει την ημέρα του μεταξύ 8 και 9 π.μ.

Η Ισπανία και η Ιταλία είναι οι χώρες με το αργότερο ξεκίνημα, αρχίζοντας την εργασία τους μεταξύ 9 και 10 π.μ., ωστόσο είναι αυτές που παραμένουν μέχρι πιο αργά στο γραφείο στο τέλος της ημέρας, με το 41% έως και 47% να τελειώνει την εργασία του μετά τις 6 μ.μ.

Με βάση τα αποτελέσματα, η ευελιξία που προσφέρουν οι κινητές τεχνολογίες, επιτρέπει επίσης στους ανθρώπους να εργάζονται εκτός του συνηθισμένου εργασιακού χώρου τους, και να απολαμβάνουν διαφορετικά περιβάλλοντα εργασίας. Στην Ελβετία είναι πολύ δημοφιλής η εργασία κατά το χρόνο μετακίνησης. Οι Ελβετοί ξοδεύουν κατά μέσο όρο 1,9 ώρες την εβδομάδα στη διαχείριση emails και τηλεφωνημάτων εν κινήσει. Η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία καταγράφουν το μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων που εργάζονται από το σπίτι – λίγο περισσότερες από 8 ώρες την εβδομάδα – και στις δυο χώρες περισσότερο από δύο ώρες πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Το 87% στην Ελλάδα γνωρίζει για το GDPR

Όπως προέκυψε από τα ευρήματα της έρευνας, στην Ελλάδα, το 87% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι έχει ακούσει για το GDPR, με το 49% να δηλώνει ότι το κατανοεί επαρκώς. Σε ποσοστό μεταξύ 82%-98%, οι Έλληνες συμφωνούν με όσα υποστηρίζει το GDPR, ενώ το 55% (5 ποσοστιαίες μονάδες άνω του ευρωπαϊκού μέσου όρου) θεωρεί ότι πρόκειται να επηρεάσει τον τρόπο που χρησιμοποιεί τις κινητές τεχνολογίες στην εργασία του. Η έρευνα αποτελεί μέρος της εξερεύνησης της Samsung για την Νέα Κινητή Οικονομία. Η έρευνα εστιάζει στις ανθρώπινες συμπεριφορές που σχετίζονται με τη χρήση τεχνολογίας στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και βασίζεται σε ένα δείγμα περισσότερων από 5.000 ερωτηθέντων σε 10 ευρωπαϊκές χώρες.