9.2 C
Athens
Σάββατο, 28 Ιανουαρίου, 2023

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Για τον παράνομο αποκλεισμό συναδέλφων από τις κρίσεις διευθυντών στο υπ. Πολιτισμού

Επιστολή προς: υπουργό Πολιτισμού Λ. Κονιόρδου, γενική γραμματέα ΥΠΠΟΑ M. Βλαζάκη, Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (τομέας Πολιτισμού) και Νομικό Σύμβουλο ΥΠΠΟΑ | Κοινοποίηση προς: γενικό γραμματέα υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γρηγόρη Θεοδωράκη, ΤΕΕ (υπόψη Προεδρείου και Αντιπροσωπείας), ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΜΔΥΔΑΣ-Τμήμα ΥΠΠΟΑ και Ενιαίο Σύλλογο Εργαζομένων Αττικής και Νήσων ΥΠΠΟΑ

Παράνομος αποκλεισμός από τις κρίσεις συναδέλφων λόγω καθυστερήσεων κατατάξεων σε Α’ βαθμό -αναγνωρίσεων προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα-ποινικοποίησης του δικαιώματος της απεργίας. Μη ανάρτηση πίνακα με τη μοριοδότηση των κρινόμενων Γεν. Διευθυντών.

Με αφορμή την αριθμ. ΥΠΠΟΑ / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΔ /ΤΔΜΠ / 378060 /25523 /20586 / 6007 / 31-7-2018 (ΑΔΑ:ΨΖΕΥ4653Π4-ΟΨΟ) Υπουργική Απόφαση Προκήρυξης πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης, για τη Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού, και προβλέποντας μία εκτεταμένη ένταση σχετικά με τις επικείμενες κρίσεις που θα επακολουθήσουν για το επόμενο χρονικό διάστημα, δεδομένων των πολλαπλών κρουσμάτων καταπάτησης των δικαιωμάτων των υπαλλήλων από το Γ’ Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΥΠΠΟΑ.

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ συντάσσεται με τους συναδέλφους μηχανικούς που:

 • Στερούνται του δικαιώματος υποβολής υποψηφιότητας διότι δεν κατατάχθηκαν όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία στον Α’ βαθμό, λόγω εξαντλητικών καθυστερήσεων των αρμοδίων οργάνων και τμημάτων και όχι με δική τους υπαιτιότητα.

 • Στερούνται του δικαιώματος υποβολής υποψηφιότητας διότι μέχρι σήμερα δεν τους αναγνωρίστηκε, λόγω επάλληλων καθυστερήσεων, η προϋπηρεσία τους.

 • Στερούνται του δικαιώματος υποβολής υποψηφιότητας διότι άσκησαν το δικαίωμα τους στην συμμετοχή στην κηρυγμένη από την ΑΔΕΔΥ και την ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, απεργία – αποχή από την αξιολόγηση.

 • Στερούνται του δικαιώματος υποβολής υποψηφιότητας διότι σύμφωνα με την προκήρυξη δεν «κατέχουν οργανική θέση στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (τομέας Πολιτισμού)».

Για τους λόγους αυτούς η Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ απαιτεί:

 • Την άμεση κατάταξη σε Α’ βαθμό όλων των περιπτώσεων που εκκρεμούν από τα αρμόδια όργανα και τμήματα, όπως δίκαια προβλέπει η νομοθεσία και όπως γινόταν όλα τα προηγούμενα έτη, εντός των προθεσμιών που τρέχουν.

 • Την άμεση αναγνώριση των ετών προϋπηρεσίας όλων των περιπτώσεων που εκκρεμούν εντός των προθεσμιών που τρέχουν.

 • Τη διόρθωση της σχετικής προκήρυξης σύμφωνα με τα παραπάνω.

Σε περίπτωση που δεν λυθούν τα θέματα μέχρι τη λήξη της ανωτέρω προκήρυξης στις 17 Αυγούστου, είναι υποχρέωση του Υπουργείου να δώσει παράταση μέχρι να ολοκληρωθούν τα δίκαια αιτήματα των συναδέλφων. Είναι απαράδεκτο η προθεσμία να είναι εντός του Αυγούστου, εν μέσω αδειών κι ενώ είναι κλειστοί οι φορείς από τους οποίους θα χρειαστεί η έκδοση βεβαιώσεων και άλλων εγγράφων που θα πιστοποιούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των συναδέλφων.

Σε κάθε άλλη περίπτωση η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ προτρέπει τους συναδέλφους που θίγονται από τα ανωτέρω θέματα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ΚΑΝΟΝΙΚΑ κοινοποιώντας παράλληλα:

 • στην Πανελλήνια Ομοσπονδία της ΕΜΔΥΔΑΣ

 • στον Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Υπουργείου Πολιτισμού ΠΟΕ- ΥΠΠΟ

 • στον Ενιαίο σύλλογο Υπαλλήλων ΥΠΠΟΑ Αττικής

 • στο τμήμα ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ του ΥΠΠΟΑ

με την υπόμνηση εντός της αίτησης, ότι: «Δικαιούμαι να προβώ στην υποβολή της υποψηφιότητάς μου, καθώς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία κατέχω όλα τα νόμιμα προσόντα για τη συμμετοχή μου, χωρίς αυτά να έχουν αναγνωριστεί, λόγω αδικαιολόγητων καθυστερήσεων και “λανθασμένων γνωμοδοτήσεων” του Γ Υπηρεσιακού Συμβουλίου χωρίς τη δική μου υπαιτιότητα. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματός μου, που θα μου επιφέρει κωλύματα στην περαιτέρω εργασιακή, υπηρεσιακή και οικονομική μου εξέλιξη για τα επόμενα τρία έτη, επιφυλάσσομαι για κάθε νόμιμο δικαίωμα».

Η ΕΜΔΥΔΑΣ συντασσόμενη με το δίκαιο των συναδέλφων μηχανικών θα υποστηρίξει με κάθε δυνατό τρόπο τα ανωτέρω δίκαια αιτήματα.

Τέλος οφείλουμε να σημειώσουμε, ότι μας προκαλεί αρνητική εντύπωση η μη ανάρτηση πινακίου «με φθίνουσα σειρά μοριοδότησης επιτυχόντων» για την προκήρυξη 26 Γ/2018 που αφορούσε σε Γενικούς Διευθυντές του Υπουργείου σας καθώς και η μη απάντηση των ενστάσεων που έχουν κατατεθεί.

Τονίζουμε ότι εάν η Απόφαση επιλογής Γενικών και Διευθυντών όλων των Υπουργείων δεν πραγματοποιηθεί με αξιοκρατικά κριτήρια, προβλέπεται ότι θα επιφέρει τραγικές επιπτώσεις στη λειτουργία των Υπηρεσιών και στις συναδελφικές σχέσεις, για τα τρία επόμενα (3) χρόνια, καθώς θα ανοίξει τον δρόμο για έναν κυκεώνα ενστάσεων, δικαστικών διαμαχών, οικονομικών αποζημιώσεων και θα αποστερήσει δια παντός το αίσθημα του ΔΙΚΑΙΟΥ και της ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ από τους υπαλλήλους.

Σας καλούμε να αποκαταστήσετε όλες τις παραπάνω δυσλειτουργίες και είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Παρόμοια Άρθρα