8.8 C
Athens
Τρίτη, 31 Ιανουαρίου, 2023

Νέα εγκύκλιος για τη ρύθμιση οφειλών έως και σε 120 δόσεις

ΕΦΚΑ: Διακανονισμοί ανάλογα με την ικανότητα (πτωχευτική ή μη) και το ύψος των χρεών

Πρόσφατα

Νέα εγκύκλιο με την οποία εξειδικεύονται οι διατάξεις ρύθμισης των ασφαλιστικών οφειλών, ακόμη και όσων είναι πάνω από 50.000 ευρώ, εξέδωσε το ΚΕΑΟ (Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών) και αφορά οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που γεννήθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017 αντί του προ ισχύοντος χρονικού ορίου της 31ης/12/2016.

Όπως είναι ήδη γνωστό, ο οφειλέτης δύναται να ρυθμίσει την οφειλή του σε ισόποσες, μηνιαίες, τοκοχρεωλυτικές δόσεις για τον υπολογισμό των οποίων λαμβάνεται υπόψη επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο Euribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά πέντε (5) εκατοστιαίες μονάδες. Το επιτόκιο είναι σταθερό, με κρίσιμο χρόνο την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ρύθμισης και υπολογίζεται ετησίως. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης που θα προτείνεται δε δύναται να είναι μικρότερο από το ποσό των πενήντα (50) ευρώ ανά πιστωτή, ενώ ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις εκατόν είκοσι (120).

Τρόπος ρύθμισης των οφειλών

Σύμφωνα με την εγκύκλιο το ΚΕΑΟ προτείνει ρυθμίσεις των ασφαλιστικών οφειλών προς τα ταμεία, ανάλογα με την ύπαρξη ή μη πτωχευτικής ικανότητας και το ύψος του ποσού της οφειλής, με τον εξής τρόπο:

1 Για οφειλέτες, φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα ή νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έως είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000) έχει εφαρμογή το άρθρο 5 της υπ’ αριθ. οικ. 62134/4100/28-12-2017 (ΦΕΚ 4640/τ. ΒΤ29-12-2017) Υ.Α.

Σύμφωνα με το τελευταίο οι ρυθμίσεις που χορηγούνται έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: Για συνολικές βασικές οφειλές προς ΦΚΑ μέχρι του ποσού των 3.000 ευρώ:

α) Τμηματική καταβολή του συνόλου της οφειλής, χωρίς διαγραφή κανενός ποσού.

β) Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης 50 ευρώ.

γ) Μέγιστος αριθμός δόσεων 36.

Για συνολικές βασικές οφειλές προς ΦΚΑ από 3.001 ευρώ έως 20.000 ευρώ:

α) Διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

β) Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης 50 ευρώ.

γ) Μέγιστος αριθμός δόσεων 120.

2 Στα φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα ή νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με συνολικές οφειλές προς τους ΦΚΑ που υπερβαίνουν το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των συνολικών οφειλών τους (διμερής) και ανέρχονται από 20.000,01 ευρώ έως 125.000 ευρώ ισχύουν τα παρακάτω:

α) Το ΚΕΑΟ χορηγεί ρυθμίσεις μόνο εφόσον πληρείται και το ακόλουθο κριτήριο βιωσιμότητας: Ο λόγος του χρέους, όπως αυτό προκύπτει αφού από τη συνολική οφειλή προς ΦΚΑ προαφαιρεθεί το 85% των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, προς το εισόδημα, είναι μικρότερος ή ίσος του 8.

β) Οι προτάσεις ρύθμισης έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής

  • Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης 50 ευρώ.

  • Μέγιστος αριθμός δόσεων 120.

3 Για οφειλέτες, φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα ή νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με συνολικές οφειλές προς τους ΦΚΑ που υπερβαίνουν το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των συνολικών οφειλών τους (διμερής) και υπερβαίνουν τις 125.000 ευρώ ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Το ΚΕΑΟ χορηγεί ρυθμίσεις μόνο εφόσον προσκομίζεται από τον οφειλέτη αξιολόγηση βιωσιμότητας και σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα. Ο τελευταίος θα πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο, μέλος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για 5 έτη τουλάχιστον, με άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος ή άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού τάξης Α’ ή νομικό πρόσωπο. Το κόστος της ανωτέρω έκθεσης βαρύνει τον οφειλέτη. Για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη προαφαιρούνται από το χρέος το 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

β) Το σχέδιο αναδιάρθρωσης πρέπει να είναι σύμφωνο με όσα ορίζει ο νόμος 4469/17 (άρθρο 15, παρ. 21) καθώς και να μη φέρει το ΚΕΑΟ σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης.

γ) Οι προτάσεις αναδιάρθρωσης των ασφαλιστικών οφειλών δεν μπορούν να περιλαμβάνουν διαγραφή βασικής οφειλής η οποία υπερβαίνει το 50% αυτής.

Ειδικότερα, όπως ορίζει ο νόμος 4469/17 στο άρθρο 15, απαγορεύεται η διαγραφή βασικής οφειλής παρακρατούμενων των εισφορών εργαζομένων προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Επίσης ο συγκεκριμένος νόμος ορίζει ότι η διαγραφή βασικής οφειλής προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης δεν επηρεάζει τα ασφαλιστικά δικαιώματα τρίτων. Τα προαναφερόμενο ισχύουν και για οφειλέτες, φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς πτωχευτική ικανότητα με συνολικές οφειλές προς τους ΦΚΑ άνω των 125.000 ευρώ.


ΕΔΩ η εγκύκλιος.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις