Αφίσα ΟΕΝΓΕ για τον αγώνα για κλαδική συμφωνία

Αφίσα ΟΕΝΓΕ για τον αγώνα για κλαδική συμφωνία.