Απορρίφθηκε πανηγυρικά η αγωγή του «δίδυμου» Νικολάου – Καραγεωργόπουλου εναντίον της ΠΕΝΕΝ

Από αριστερά: ο γενικός γραμματέας και ο πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ, Νίκος Κροκίδης και Αντώνης Νταλακογεώργος, αντίστοιχα

Το συνδικαλιστικό δίδυμο της ΠΑΣΚΕ που έχει αναπτύξει μια εξόφθαλμη παράτυπη συνδικαλιστική δράση στην περιοχή της Πάτρας και του νομού Αχαΐας μέσα από την οποία με πλήθος παρανομιών αναδείχθηκαν στην ηγεσία του Ε.Κ. Πάτρας και ακολούθως εφαρμόζοντας πρακτικές οι οποίες θυμίζουν άλλες μαύρες εποχές στο εργατικό και συνδικαλιστικό κίνημα επιχείρησε με έναν άθλιο αντιπερισπασμό μέσω της δικαστικής οδού να στραφεί ενάντια στις τεκμηριωμένες καταγγελίες της ΠΕΝΕΝ η οποία αποκάλυψε με συγκλονιστικά στοιχεία την εκτεταμένη νοθεία της βούλησης και της θέλησης των εργαζομένων προκειμένου να διαμορφώσει επίπλαστους συσχετισμούς και με τον τρόπο αυτό να ελέγξει και να υποτάξει στην φιλοεργοδοτική και κυβερνητική πολιτική το ιστορικό Εργατικό Κέντρο Πάτρας.

Η μηνυτήρια αγωγή της απελθούσας Προέδρου του Ε.Κ. Πάτρας έγινε με αφορμή δεκάδες καταγγελίες της ΠΕΝΕΝ που αφορούσαν ένα πραγματικό όργιο νοθείας που είχε συντελεσθεί με ευθύνη της πρώην Προέδρου του Ε.Κ. Πάτρας και του στενού της συνεργάτη Καραγεωργόπουλου Δημήτρη (Υπεύθυνος Δημοσίων σχέσεων ΓΣΕΕ και Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων).

Η πρώην Πρόεδρος του Ε.Κ. Πάτρας με διαδοχικά εξώδικα ζητούσε επίμονα η Διοίκηση και το Προεδρείο της ΠΕΝΕΝ να ανακαλέσουν τις σχετικές καταγγελίες και για το σκοπό αυτό προσέφυγε στην δικαιοσύνη ζητώντας την δίωξη (αστική και ποινική) των στελεχών της ΠΕΝΕΝ πιστεύοντας ότι με τον τρόπο αυτό θα εκφοβίσουν και θα επιβάλουν τον νόμο της σιωπής για τις παράνομες και καταχρηστικές πρακτικές που ακολούθησαν προκειμένου να αναρριχηθούν στην ηγεσία του Ε.Κ. Πάτρας, αλλοιώνοντας κατάφωρα την βούληση των εργαζομένων.

Οι προσπάθειες τρομοκράτησης της ΠΕΝΕΝ μέσα από την προσφυγή σε δικαστικές διώξεις με αγωγή, όχι μόνο δεν πτόησαν την Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ αλλά όπως περίτρανα αποδείχτηκε στην εκδίκαση της αγωγής στις 17/4/2018 στο μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά οι ισχυρισμοί και τα νομικά τερτίπια που επιστράτευσαν τόσο η ίδια όσο και ο βασικός μάρτυρας εναντίον της ΠΕΝΕΝ Δ. Καραγεωργόπουλος, έπεσαν στο κενό και το δικαστήριο του Πειραιά (τμήμα εργατικών διαφορών) με την υπ’ αριθμό 3136/2018 απόφασή του ανάμεσα στα άλλα απορρίπτει την αγωγή σε βάρος της ηγεσίας της ΠΕΝΕΝ σημειώνοντας τα εξής:

«Αίτια και ουσιαστικός πυρήνας του περιεχομένου των επίδικων ανακοινώσεων της πρώτης της εναγομένων απετέλεσαν πεδίο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης και εφαλτήριο έκδοσης και ανάρτησης (σε έντυπη ή και σε διαδικτυακή μορφή) ανακοινώσεων μεγάλου μέρους του οικείου συνδικαλιστικού κλάδου των Ναυτεργατών…. Είχε ως αποκλειστικό όμως γνώμονα όλων την εν γένει προάσπιση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των μελών των αντίστοιχων σωματείων και όχι την απόδοση προσωπικής μομφής σε συγκεκριμένα συνδικαλιστικά στελέχη ή με πρόθεση τρώσης της τιμής και υπόληψής τους.

Τα ανωτέρω γεγονότα λοιπόν που οι εναγόμενοι ισχυρίστηκαν ως συντάκτες των ανακοινώσεων αυτών σε βάρος της ενάγουσας και των οποίων έλαβαν γνώση οι αναγνώστες των δημοσιευμάτων για τις ανωτέρω επιμέρους διαλαμβανόμενες αιτίες δεν ήταν πρόσφορα αυτά καθ’ αυτά και με τον τρόπο που διατυπώθηκαν κατά τα ανωτέρω επιμέρους διαλαμβανόμενα να βλάψουν την τιμή και την υπόληψη της τελευταίας, δοθέντος πως δεν έπλητταν την ηθική της υπόσταση ως άτομο, αλλά μόνο την ιδιότητά της ως εν γένει πολιτικό και συνδικαλιστικό φορέα, ούτε οι εναγόμενοι είχαν πρόθεση να βλάψουν την τιμή και την υπόληψη της ενάγουσας, αλλά να προασπίσουν τα συνδικαλιστικά συμφέροντα των συναπαρτιζόντων την πρώτη εναγομένη μελών της σωματείων.

Συνακόλουθα δεν αποδείχθηκε πως οι εναγόμενοι τέλεσαν σε βάρος της ενάγουσας την αξιόποινη πράξη της συκοφαντικής δυσφήμησης ή ακόμη και της εξύβρισης, ούτε και ενυπάρχει εισέτι ενεργός προσβολή της ενάγουσας δυνάμενη για τον ίδιο λόγο να (όπως) υπάρχει βάσιμη δυνατότητα πιθανότητα επανάληψής της και στο μέλλον.

Με βάση τα ως άνω επί μέρους διαλαμβανόμενα, θα πρέπει και η υπό κρίση αγωγή να απορριφθεί ως αβάσιμη στην ουσία της και να καταδικαστεί η ενάγουσα στην καταβολή του συνόλου της δικαστικής δαπάνης των εναγομένων λόγω της ήττας της (άρθρα 176 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ) σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό».


Υ.Γ.: Ο Δημήτρης Καραγεωργόπουλος (μάρτυρας στην δίκη κατά των στελεχών της ΠΕΝΕΝ) ο οποίος στην δίκη «αποκάλυψε» ότι πίσω από τον σχεδιασμό και τις εξελίξεις στο Ε.Κ.Πάτρας βρίσκεται ο υποχθόνιος ρόλος της ΠΕΝΕΝ….. ο εν λόγω συνδικαλιστής πρόσφατα καταγγέλθηκε από δεκάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις και συλλογικότητες ότι έχει εργοδοτική ιδιότητα, γεγονός για το οποίο ζητήθηκε η καθαίρεσή του από όλα τα συνδικαλιστικά αξιώματα που αυτός φέρει…