Σύλλογος ΟΤΑ επ. Λιβαδειάς: Η απεργία – αποχή από την «αξιολόγηση» συνεχίζεται…

aksiologosi-skitsoaxiologisi1

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε ότι η απεργία – αποχή από κάθε διαδικασία ή ενέργεια που συνδέεται με την «αξιολόγηση» συνεχίζεται. Συνεπώς, καλούμε όλους τους συναδέλφους να μην προσέλθουν στη συμβουλευτική συνέντευξη στην οποία καλούνται από τους προϊσταμένους τους.

Τονίζουμε προς τους αξιολογητές ότι η συμμετοχή των συναδέλφων στην απεργία – αποχή είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα και δεν επιτρέπεται καμία άσκηση άμεσης ή έμμεσης πίεσης προς τους υπαλλήλους που ασκούν το απεργιακό τους δικαίωμα.