Εκλογές Συλλόγου Υπαλλήλων υπ. Εργασίας: Εκλογική Διακήρυξη και υποψήφιοι ΑΝΤΙ-ΛΟΓΟΣ

22-23 Ιούνη

Η ταυτότητά μας

Ο Αντί-Λογος είναι μια συλλογικότητα που διαμορφώθηκε μέσα από συνεχή ανοικτά καλέσματα-τα οποία θα συνεχιστούν και μετά τις εκλογές- στους συναδέλφους κατά τους τελευταίους μήνες. Σε αυτή την προσπάθεια συμμετέχουμε συνάδελφοι που έχουν αποδείξει στην πράξη εδώ και χρόνια την έλλειψη εξάρτησης από κυβερνήσεις και κόμματα, αλλά και νεότεροι συνάδελφοι που ασχολούνται για πρώτη φορά με τα κοινά στον εργασιακό μας χώρο. Λειτουργούμε με βάση ανοικτές δημοκρατικές διαδικασίες επιδιώκοντας τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή όλων μας και την σύνθεση των απόψεων. Απευθυνόμαστε στο σύνολο των συναδέλφων, δεν μας αρκεί η εσωτερική συζήτηση μεταξύ μας.

Θεωρούμε ότι μετά από 8 χρόνια πολιτικών, που με πρόφαση το δημόσιο χρέος στόχευσαν σε λαϊκές, εργατικές κατακτήσεις και δικαιώματα αιώνων, οφείλουμε να συνεχίσουμε έστω και υπό δυσμενείς συνθήκες, να αρθρώνουμε στο χώρο μας μια φωνή λογικής και την πίστη μας στο αυτονόητο: Ότι ο πλούτος ανήκει σε αυτούς που τον παράγουν. Ότι μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αφεντικά, χωρίς ανταγωνισμό, σε αρμονία με τους διπλανούς μας και με το περιβάλλον.

Το Υπουργείο Εργασίας χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια ως όχημα για την άλωση του κοινωνικού κράτους και την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων. Το Σ.ΕΠ.Ε, χωρίς πόρους, χωρίς προσωπικό, αλλά με πολλές και σημαντικές αρμοδιότητες, υπολειτουργεί, Η Κεντρική Υπηρεσία υλοποιεί σκληρά αντεργατικά μέτρα με αποκορύφωμα τη σταδιακή υποβάθμιση των συλλογικών συμβάσεων και τον περιορισμό του δικαιώματος στην απεργία.

Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, η μόνη διέξοδος συνεχίζει να είναι ο μαζικός αγώνας και η αλληλεγγύη.

Η δράση μας

Στο σύντομο χρονικό διάστημα δράσης μας:

Καλέσαμε αρκετές φορές τους συναδέλφους σε ανοικτή συζήτηση για θέματα όπως οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, η αξιολόγηση, η συνδικαλιστική εκπροσώπηση. Δημοσιοποιήσαμε τα συμπεράσματα αυτών των συζητήσεων.

Στηρίξαμε έμπρακτα τους συνάδελφους μας στην φύλαξη του Υπουργείου, υπογράφοντας κείμενο στήριξης της προσπάθειας τους για κατοχύρωση των θέσεων εργασίας στις οποίες υπηρετούν εδώ και περισσότερα από 3 χρόνια.

 1. Δημιουργήσαμε και θα εμπλουτίζουμε το ηλεκτρονικό βήμα διαλόγου: antilogos564.blogspot.com

Τι διεκδικούμε
 • Παλεύουμε για ανάπτυξη ενός αυτόνομου και ισχυρού δημοσιοϋπαλληλικού συνδικαλιστικού κινήματος ανοιχτού στην κοινωνία., που να λειτουργεί ως πόλος συσπείρωσης και δράσης των εργαζομένων, μακριά από λογικές ανάθεσης, πελατειακές δεσμεύσεις και εξαρτήσεις.

 • Διεκδικούμε επαναφορά 13-14ου μισθού, αύξηση βασικού μισθού, μείωση χρόνου εργασίας, ίση αμοιβή για ίση εργασία. Συμμετοχή όλων σε επιτροπές, ελεγκτικά κλιμάκια και άλλους διοικητικούς θεσμούς που συνεπάγονται πρόσθετες αποδοχές, χωρίς αποκλεισμούς και κωλύματα.

 • Θέλουμε μια σύγχρονη διοίκηση, που θα έχει ως μοναδικό γνώμονα την υπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και των δικαιωμάτων των πολιτών.

 • Είμαστε υπέρ των πραγματικά συμμετοχικών και αμεσοδημοκρατικών διαδικασιών.

Η πρότασή μας

Απαιτείται άμεσα διεύρυνση της συμμετοχής, μέσω και αλλαγής του καταστατικού. Προτείνουμε:

 • Δημοσιοποίηση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του ΔΣ του Συλλόγου πριν από κάθε συνεδρίαση, ώστε τα μέλη του Συλλόγου να έχουν τη δυνατότητα παρεμβάσεων επί των θεμάτων.

 • Δημοσίευση πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

 • Συχνότερη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

 • Χρονικό περιορισμό στις συνεχόμενες θητείες των μελών του ΔΣ

 • Συνεδριάσεις Διοικητικών Συμβουλίων ανοικτές σε συμμετοχή των συναδέλφων

 • Δημιουργία ομάδων εργασίας με σκοπό την υποστήριξη και τεκμηρίωση συνδικαλιστικών αιτημάτων/προτάσεων

 • Λειτουργία επίσημου ηλεκτρονικού forum συζήτησης

 • Δημιουργία μόνιμου δικτύου αλληλεγγύης με σκοπό την στήριξη συναδέλφων

 • Δημιουργία απεργιακού Ταμείου

 • Αξιοποίηση παραδειγμάτων από άλλους χώρους (π.χ. κίνημα κατά των μεσαζόντων, ανταλλακτική οικονομία κ.α.)

Για την υπεράσπιση του Κοινωνικού Κράτους και των Δημοσίων Αγαθών

 • Προάσπιση, από κοινού με άλλα Σωματεία και φορείς, του δημόσιου χαρακτήρα αγαθών, όπως η υγεία, η παιδεία, η ενέργεια, το νερό, οι τηλεπικοινωνίες, οι μεταφορές

Για την αξιοπρέπεια μας ως Δημοσίων Υπαλλήλων, υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας και ως Επιθεωρητών Εργασίας..

Είμαστε σταθερά και έμπρακτα ενάντια σε κάθε είδους ατομική αξιολόγηση που στο σημερινό πλαίσιο οδηγεί αναπόφευκτα σε ένα ιδιότυπο survivor με ποινές και επιβραβεύσεις που εξαρτώνται από την «καλοσύνη» του εκάστοτε νομοθέτη.

Επιπλέον, είμαστε αντίθετοι στην υποβάθμιση του ρόλου μας ως υπαλλήλων της Δημόσιας Διοίκησης, μέσω πρακτικών που μας θέτουν στο περιθώριο για ζητήματα αρμοδιότητάς μας.

Τέλος, διεκδικούμε την κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας (υποκρύπτουσα μόνιμη απασχόληση-προσωπικό καθαριότητας και φύλαξης) στο Υπουργείο μας.

Για την πραγματική ενίσχυση του ΣΕΠΕ

Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας εδώ και χρόνια αδυνατεί να εκπληρώσει τον σημαντικότατο ρόλο του. Για την πραγματική ενίσχυσή του χρειάζεται καταγραφή των ελλείψεων, επιστημονική τεκμηρίωση των αναγκών και εξασφάλιση συμμαχιών με την κοινωνία ώστε να ασκηθεί πίεση προς τις πολιτικές ηγεσίες.

Προτείνουμε:

 • Καταγραφή ελλείψεων σε ανθρώπινους πόρους και υλικοτεχνική υποδομή σε τοπικό επίπεδο από τους ίδιους τους εργαζομένους

 • Μόνιμο ανοιχτό μηχανισμό εκπαίδευσης των υπαλλήλων της Κ.Υ και του Σ.ΕΠ.Ε.

 • Καταγραφή και διόρθωση των δυσλειτουργιών του ΟΠΣ και απεμπλοκή των Επιθεωρητών από την διοικητική δουλειά, η οποία θα πρέπει να πραγματοποιείται από πρόσθετο διοικητικό προσωπικό σε κάθε Τμήμα.

 • Κωδικοποίηση της εργατικής νομοθεσίας

 • Άμεση λειτουργία κεντρικού τηλεφωνικού κέντρου πληροφόρησης εργαζομένων και εργοδοτών

 • Ενίσχυση της νομοθεσίας και των μηχανισμών για την άμεση υποστήριξη των κλιμακίων ελέγχων και την προστασία των Επιθεωρητών Εργασίας

 • Ομοιόμορφη εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας με παροχή ενιαίων κατευθύνσεων από την ΚΥ προς τα Τμήματα σχετικά με την αντιμετώπιση συγκεκριμένων περιστατικών.

Για την αποτελεσματικότητα των αγώνων μας

Για την επιτυχία των αγώνων μας χρειάζεται πρωτοτυπία, προετοιμασία, συντονισμός και δημοσιότητα. Προτείνουμε:

 • Κάλεσμα για ενοποίηση των Πρωτοβάθμιων Σωματείων στο χώρο μας. Είναι απαράδεκτο να υπάρχουν σήμερα 4 Σύλλογοι και 2 Ομοσπονδίες στο Υπουργείο (σε σύνολο μελών περίπου 1000).

 • Ανάληψη πρωτοβουλιών και κάλεσμα σε Πρωτοβάθμια Σωματεία Δημοσίου για κοινούς αγώνες-Έμπρακτη συμπαράσταση σε δίκαιους αγώνες συναδέλφων. Άσκηση πίεσης σε Ομοσπονδία και ΑΔΕΔΥ για αγωνιστικές κινητοποιήσεις με σκοπό την ανατροπή των μνημονιακών νόμων κατά του Δημοσίου – Όχι στα διεκπεραιωτικά ψηφίσματα και στα άνευρα Δελτία Τύπου.

 • Συνεργασία με σωματεία Ιδιωτικού Τομέα για θέματα εφαρμογής εργατικής νομοθεσίας και συλλογικών συμβάσεων.

 • Επιλογή πρωτότυπων μορφών αγώνα (π.χ λειτουργικές καταλήψεις, πορείες μετά το ωράριο κ.α.)

 • Ανάδειξη και δημοσιότητα των αγώνων μας

Για την πρόσβαση μας σε πολιτιστικά και κοινωνικά αγαθά

Η διευκόλυνση της πρόσβασής μας σε πολιτιστικά αγαθά, στην αναψυχή, στον τουρισμό καθώς και η διευκόλυνση των συναδέλφων που είναι γονείς δεν είναι πολυτέλεια. Ειδικά σήμερα, που ο πολιτισμός τείνει να γίνει ακριβό εμπόρευμα, είναι χρέος του Συλλόγου μας να προάγει τη συμμετοχή όσο γίνεται περισσότερων συναδέλφων σε πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες και να συμβάλλει για την ανάκτηση του κοινωνικού χαρακτήρα αυτών των αγαθών.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Η συμμετοχή μας στις εκλογές για το Δ.Σ του Συλλόγου αποσκοπεί στην απόκτηση ενός μέσου για την επιδίωξη των παραπάνω προτάσεων και όχι στην απόκτηση συνδικαλιστικών καρεκλών. Δεν είμαστε ούτε θέλουμε να γίνουμε επαγγελματίες συνδικαλιστές. Βούληση μας είναι να λειτουργήσουμε, όχι ως “εκπρόσωποι” των συναδέλφων μας αλλά ως διαρκής δίαυλος για την έκφραση της φωνής τους. Όχι ως μεσάζοντες για την υπηρεσιακή ανέλιξη των συναδέλφων. Δεν διεκδικούμε χρίσματα, προνόμια και θέσεις. Απλώς θέλουμε να συμβάλλουμε ενεργά στην κοινή προσπάθεια, στον κοινό αγώνα.

Και ο αγώνας θα είναι πιο αποτελεσματικός αν ενώνει αντί να χωρίζει. Συνάδελφοι της Κεντρικής Υπηρεσίας, του Σ.ΕΠ.Ε, της Πρόνοιας, παλιοί και νέοι, πτυχιούχοι, απόφοιτοι ΕΣΔΔ ή μη, οφείλουμε να αγωνιστούμε, πέρα από στενές κομματικές προτιμήσεις, αλλά στη βάση κοινών αρχών και αξιών.

ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΑΝΤΙ-ΛΟΓΟ


ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

 • ΔΑΡΖΕΝΤΑ ΜΕΛΙΝΑ (ΤΕΕΣ Σύρου)

 • ΚΥΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΤΕΕΣ Κεντρικού Τομέα Πειραιά)

 • ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ (ΚΥ-Δ/νση Κοιν.& Αλληλέγγυας Οικονομίας)

 • ΠΑΡΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΚΥ-Δ/νση Κοιν.& Αλληλέγγυας Οικονομίας)