Όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανεξαρτήτως ύψους και εισπραξιμότητας διαβιβάζονται στο ΚΕΑΟ από τον ΕΦΚΑ

Άλλη μια… μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης!!! Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η με Αριθμ. 29715/2410/30.5.2018 απόφαση του Υπ. Εργασίας με την οποία τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της αριθμ. 58039/3275/28.12.2016 (Β 4504) απόφασης ως εξής:

Από δημοσιεύσεως της παρούσας, στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) διαβιβάζονται από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανεξαρτήτως ύψους και εισπραξιμότητας, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που βρίσκονται σε καθεστώς ενεργούς ρύθμισης.

Κατά τα λοιπά, η αριθμ. 58039/3275/28.12.2016 (Β΄ 4504) υπουργική απόφαση ισχύει ως έχει.


Διαβάστε την απόφαση με Αριθμ. 29715/2410/30.5.2018, εδώ.