ΣΜΑΧΥΔΠ : Στηρίζουμε τους απολυμένους συναδέλφους των ΟΤΑ

Φωτογραφία αρχείου, από το Κέντρο Αγώνα των απολυμένων συμβασιούχων, που είχαν στρατοπεδεύσει έξω από το ΥΠΕΣ, για περίπου δύο μήνες το Μάιο-Ιούνιο 2018

Το ΔΣ του Συλλόγου με απόφασή του στηρίζει τους αγώνες των συμβασιούχων των ΟΤΑ οι οποίοι έχουν κατασκηνώσει έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών, αγωνιζόμενοι για την επαναφορά στην εργασία τους και μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε Αορίστου.

Καλούμε τους εργαζόμενους του Δήμου μας να συνδράμουν και να στηρίξουν με την παρουσία τους τον δίκαιο αγώνα που δίνουν οι απολυμένοι των ΟΤΑ για μόνιμη και σταθερή εργασία.

Καλούμε την ΠΟΕ-ΟΤΑ να αναλάβει όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες που χρειάζονται για την μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου, για  όλο το προσωπικό των Δήμων που υπηρετεί με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου.