Χαρακτηρισμός ασφαλιστικών οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης

Σχόλιο Συσπείρωσης Αριστερών Μηχανικών: Από την εγκύκλιο δεν φαίνεται να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα του οφειλέτη και να ελέγχεται η οικονομική του κατάσταση. Συνεχίζει στο πλαίσιο αρπαγής περιουσίας και της βαρβαρότητας του πολιτικού συστήματος ενάντια στους πολίτες. Ήταν δίκαιη η σχεδιασμένη φτωχοποίηση και αρπαγή περιουσίας ΚΑΙ γίνεται πράξη.

Με την νέα εγκύκλιο 25/2018 του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών δίνονται διευκρινίσεις για τον χαρακτηρισμό ασφαλιστικών οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης, την λήψη πληροφοριών από τρίτους φορείς και υπηρεσίες και την διαγραφή οφειλών.


Αναλυτικότερα, εδώ.