ΚΕΑΟ: Μέτρα αναγκαστικής είσπραξης και… μέσω της «Κτηματολόγιο ΑΕ»

Φωτογραφία αρχείου

Εκτός από την φορολογική διοίκηση και τις τράπεζες με τους οποίους βρίσκεται ήδη σε απευθείας σύνδεση, πλέον το ΚΕΑΟ ζητάει από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ αντίγραφα των κτηματολογικών φύλλων για τους ασφαλισμένους που έχουν οφειλές προκειμένου να προχωρήσει σε μέτρα αναγκαστικής είσπραξης…

Επίσης όπως αναφέρει και η εγκύκλιος 25 για την παροχή πληροφοριών υπάρχουν και άλλοι υπόχρεοι…

Μεταξύ των υπόχρεων σε παροχή πληροφοριών τρίτων προσώπων, όπως ενδεικτικά αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 15, περιλαμβάνονται

  • τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,

  • οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων,

  • τα επιμελητήρια,

  • οι συμβολαιογράφοι,

  • οι υποθηκοφύλακες,

  • οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων,

  • οι οικονομικοί ή κοινωνικοί ή επαγγελματικοί φορείς ή οργανώσεις

Είναι ήδη αρκετοί συνάδελφοι μηχανικοί που έχουν δεχθεί τα απειλητικά ραβασάκια από το ΚΕΑΟ, με τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης για αυτούς να είναι προ των πυλών…

Καλούμαστε όλες/όλοι να δείξουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας, σε αυτούς που αντιμετωπίζουν καθημερινά τη βαρβαρότητα αυτού του συστήματος.

Τα μαθηματικά του ΕΦΚΑ:

Σ81/25/713277: Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν. 4316/2014

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, σε περίπτωση παράλειψης υποβολής, εκ μέρους του συνταξιούχου, της προβλεπόμενης από τα εδάφια 1 και 2 της παρ. 5 του άρθρου 16 του Ν. 3863/2010 δήλωσης προς τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, καταλογίζεται εις βάρος του συνταξιούχου το ποσό που έπρεπε να παρακρατηθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Ν. 3863/2010 κατά το χρονικό διάστημα της εργασίας του, βαρυνόμενο με ετήσιο επιτόκιο 4,56%.