11.4 C
Athens
Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου, 2023

ΣΕΚΕΣ – Συνεργαζόμενοι: Εκλογική Διακήρυξη για τις εκλογές στο Σύλλογο Επιστημονικού Προσωπικού ΕΥΔΑΠ

Υπερασπιζόμαστε το Δημόσιο Νερό | Δίνουμε τη μάχη για τα Εργατικά Συμφέροντα και τις Κοινωνικές Ανάγκες | Παρεμβαίνουμε δυναμικά στα Συνδικαλιστκά πράγματα

Πρόσφατα

Το «ΣΕΚΕΣ για δημόσια ΕΥΔΑΠ στην υπηρεσία της κοινωνίας» με την μέχρι τώρα παρουσία του στα κοινά της ΕΥΔΑΠ κατέδειξε με τις θέσεις του αλλά και τη δράση του, εντός κι εκτός ΕΥΔΑΠ, ότι συγκροτεί μια ευρύτατη πολιτικο – συνδικαλιστική συλλογικότητα εργαζομένων και συνταξιούχων που δραστηριοποιείται στο τομέα του δημόσιου Νερού, της δημόσιας ΕΥΔΑΠ, των εργατικών συμφερόντων και της συμμαχίας και αλληλεγγύης με την κοινωνία χωρίς άλλη προϋπόθεση ιδεολογικής προέλευσης ή κομματικής ένταξης, (εκτός του φασισμού).

Ενόψει των επικείμενων εκλογών στο Σύλλογο Επιστημονικού Προσωπικού, το «ΣΕΚΕΣ για δημόσια ΕΥΔΑΠ στην υπηρεσία της κοινωνίας» επαναδιατυπώνει το πλαίσιο θέσεων που αποτελεί τη βάση της παρέμβασης του και των θεμελιωδών δεσμεύσεών του.

1. Δημόσιο Νερό και Δημόσια ΕΥΔΑΠ

 • ΟΧΙ στην ιδιωτικοποίηση του κύκλου του νερού, άμεση και έμμεση. Έξοδος της ΕΥΔΑΠ από το υπερταμείο και από το χρηματιστήριο. Εφαρμογή του γράμματος και του πνεύματος της απόφασης 1906/2014 του ΣτΕ για λειτουργία της εταιρίας ύδρευσης όχι με κριτήριο την κερδοφορία.Ανάκτηση τεχνογνωσίας. Επιστροφή αντικειμένων και λειτουργιών στη Δημόσια ΕΥΔΑΠ (με προτεραιότητα στα αντικείμενα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία και διαχείριση όλου του κύκλου του νερού).

 • Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού,πλήρων δικαιωμάτων, ενταγμένων στον κανονισμό προσωπικού. ΤΕΛΟΣ στο αίσχος των ενοικιαζόμενων-μισθωμένων εργαζόμενων. ΤΕΛΟΣ στις ατομικές συμβάσεις εργασίας. ΤΕΛΟΣ στην πολυδιάσπαση των εργασιακών σχέσεων. Να ολοκληρωθούν τάχιστα οι 300 προσλήψεις και να προκηρυχτούν άμεσα άλλες 300.

 • ΤΕΛΟΣ στις στρατιές συμβούλων που κατακλύζουν την ΕΥΔΑΠ. Πλήρης αξιοποίηση του Επιστημονικού και Τεχνικού προσωπικού της εταιρίας προς όφελος της δημόσιας ΕΥΔΑΠ.

2. Όχι στην αέναη συνέχιση του μνημονιακού ολέθρου

 • Λέμε ΟΧΙ στη συνέχιση της μνημονιακής πραγματικότητας, χωρίς μνημόνια. Απαιτούμε «καθαρή» έξοδο από τη μνημονιακή καταστροφική πραγματικότητα και όχι δήθεν καθαρή τυπική έξοδο από τα μνημόνια με αιώνια διατήρηση του μνημονιακού επιβεβλημένου και της κοινωνικής καταστροφής.

 • Άρνηση πληρωμής και διαγραφή του χρέους, αφού η αποπληρωμή του απορροφά μεγάλο μέρος του πλούτου που κάθε χρόνο παράγουμε.

 • Αντίσταση στις πολιτικές της Ε.Ε. και της Ευρωζώνης, που θίγουν κεκτημένα δικαιώματά μας και το κοινωνικό κράτος.

 • Δραστική αύξηση της φορολογίας του μεγάλου κεφαλαίου, δραστική μείωση της φορολογίας των εργαζομένων.

3. Υπεράσπιση των εργατικών συμφερόντων

 • Απορρίπτουμε την αποδοχή των μνημονιακών ορίων του μέσου μισθολογικού κόστους ή του νέου υπερταμειακού ορίου της μείωσης του λειτουργικού κόστους που μας θέτουν ως ιερούς απαράβατους νόμους για να μην διεκδικούμε και να τους επιτρέπουμε να διαθέτουν τεράστια ποσά προς τους μετόχους και το χρέος.

 • Υπογραφή ΣΣΕ που θα ξαναδίνει τον πλούτο στους εργαζόμενους και την κοινωνία. Ακύρωση όλων των μνημονιακών νόμων που αφορούν εργατικά δικαιώματα.

 • Κατοχύρωση του εφάπαξ για όλο το προσωπικό.

 • Κατοχύρωση, διαφύλαξη, αναβάθμιση του Υγειονομικού.

 • Επίλυση του θέματος των δικαστικών προσφυγών για τις μνημονιακές περικοπές, με κεντρική απόφαση κι ενιαίο τρόπο για όλο το προσωπικό. Να δοθούν οι τριετίες σε όλο το προσωπικό μέσω της ΣΣΕ.

 • ΟΧΙ στη μαζική διάχυση ποινικών ευθυνών στα στελέχη της ΕΥΔΑΠ, στην υπόθεση των ποινικοποιήσεων.

 • Δραστική μείωση του εργάσιμου χρόνου σε 30 ώρες εβδομαδιαίως.

4. Άλλο συνδικαλιστικό κίνημα

 • Συνδικαλιστική κάλυψη όλων των μορφών εργασίας από το συνδικαλιστικό κίνημα της ΕΥΔΑΠ. ΟΧΙ στην πολυδιάσπαση, με βάση την επιβαλλόμενη διάρρηξη των εργασιακών σχέσεων. Ανάδειξη των στοιχείων που ενοποιούν τους εργαζόμενους στη συνδικαλιστική τους πάλη κι εκπροσώπηση και όχι επίκληση των συντεχνιακών διαφοροποιήσεων ώστε να δικαιολογείται και να συνεχίζεται η συνδικαλιστική πολυδιάσπαση.

 • Έλεγχος-εξυγίανση στα οικονομικά όλου του συνδικαλιστικού κινήματος της ΕΥΔΑΠ. Παραίτηση όσων εμπλέκονται σε μη χρηστή διαχείριση των συλλογικών χρημάτων.

 • Ενεργοποίηση διαδικασιών για το χτίσιμο του ενός συλλόγου στους εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ.

 • Πανελλαδικός συντονισμός των συνδικάτων στον κύκλο του Νερού.

 • ΤΕΛΟΣ σε ταυτόχρονες θητείες σε υπηρεσιακές στελεχικές θέσεις (από Διευθυντής και πάνω) και σε εκλογή στα ΔΣ των συνδικάτων, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια.

5. Συμμαχία και αλληλεγγύη με την κοινωνία

 • Κατοχύρωση της απρόσκοπτης καθολικής προσβασιμότητας όλων στο πόσιμο νερό.

 • Το Νερό είναι κοινωνικό αγαθό.

 • Οι υπηρεσίες ύδρευσης-αποχέτευσης είναι ανθρώπινο δικαίωμα.

 • Καμία διακοπή υδροδότησης στα νοικοκυριά (σπίτια μόνιμες- κύριες κατοικίες οικογενειών).

 • Καμία διακοπή υδροδότησης σε κτίρια δομών δημόσιας υγείας-παιδείας-πρόνοιας-αλληλεγγύης.

 • Λειτουργία αντικειμενικών κριτηρίων για διακοπές υδροδότησης στις υπόλοιπες περιπτώσεις.

 • Σ’ αυτές τις περιπτώσεις έγγραφη, ηλεκτρονική και τηλεφωνική ενημέρωση πριν από κάθε διακοπή.

 • Μέτρα για τη διευκόλυνση της εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 4-5 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ – ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ
ΣΕΚΕΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις