ΣΥΝ.ΑΝ-θηνά και φόρους πληρώνουν οι εργαζόμενοι του Δ. Αλίμου

Ανακοίνωση του ΜΕΤΑ Εργαζομένων Δήμου Αλίμου

Μετά την απόφαση της Διοίκησης και του Δημάρχου να εφαρμόσει την παρακράτηση φόρου και των ασφαλιστικών εισφορών, με τις «ευλογίες» του προέδρου του Συλλόγου Δημήτρη Γεωργακόπουλου, για τα χρήματα που καταβλήθηκαν στους εργαζόμενους στις 23 Δεκεμβρίου του 2014 που αφορούσαν στο επίδομα των 176 ευρώ, δηλώνουμε την αντίθεσή μας διότι οι εργαζόμενοι δεν φορολογούνται για τα χρήματα τα οποία πήραν, αλλά για πολύ περισσότερα.

Με πρωτοβουλία του εν λόγω «συναδέλφου» και συνδικαλιστή (;) και με τη σύμφωνη γνώμη των υπολοίπων μελών της παράταξής του (Κ. Κουρτέλη, Α. Χατζηδάκη), καταβλήθηκε στους δικαιούχους μικρότερο ποσό από αυτό που θα έπρεπε τελικά να εισπράξουν. Ενώ πάλι με δική τους πρωτοβουλία ένα καθόλου ευκαταφρόνητο μέρος από το συνολικό ποσό που έπρεπε να λάβουν οι δικαιούχοι, διατέθηκε σε ιδιωτικό συνεργείο που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του παρείχε υπηρεσίες στον Δήμο Αλίμου.

Φτάνουμε λοιπόν σήμερα στο σημείο, με την συναίνεση του προέδρου του Συλλόγου Δ. Γεωργακόπουλου, να φορολογούνται οι εργαζόμενοι για χρήματα που ποτέ δεν έλαβαν.

Για τα χρήματα που ο ίδιος ο Δ. Γεωργακόπουλος έδωσε στο ιδιωτικό συνεργείο αυτοκινήτων, σήμερα συναινεί στο να φορολογηθούν οι εργαζόμενοι όπως συναίνεσε και στην παρακράτηση των ασφαλιστικών εισφορών παρά την γνωμοδότηση του ασφαλιστικού ταμείου ότι οι οφειλές βαραίνουν τον Δήμο όχι και τους εργαζόμενους.

Τα χρήματα για ασφαλιστικές εισφορές και φόρο έχουν ήδη κρατηθεί από τους εργαζόμενους τον Δεκέμβριο του 2014 αφού για άλλο ποσό υπέγραψαν και άλλο παρέλαβαν σε κλειστούς φακέλους, ενώ δεν τους δόθηκε ποτέ απόδειξη για τα χρήματα ακριβώς που παρέλαβαν ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν στη δήλωσή τους.

Αντιθέτως, λάμβαναν προφορικές διαβεβαιώσεις από τον πρόεδρο του Συλλόγου ό,τι οι ασφαλιστικές εισφορές και ο φόρος είναι τακτοποιημένα. Πλέον, οι εργαζόμενοι καλούνται να πληρώσουν για το σύνολο ενός ποσού που ποτέ δεν έλαβαν.

Προκειμένου λοιπόν, ο πρόεδρος του Συλλόγου των Εργαζομένων του Δήμου Αλίμου και συνάδελφος Δ. Γεωργακόπουλος, να μην αναλάβει τις ευθύνες του, αφού εκείνος είναι που διένειμε τα χρήματα με τον τρόπο εκείνο, ρίχνει λάσπη στη συνάδελφο και πρώην Αντιπρόεδρο του Συλλόγου και συνάδελφο Δημητρίου Δήμητρα, που με τους αγώνες της αντιστέκεται σε όλη αυτή την αδικία που έχει διαπραχθεί εις βάρος των συναδέλφων δικαιούχων και διεκδικεί για όλους τα νόμιμα και την παρουσιάζει ως υπεύθυνη θέλοντας να καλύψει την δική του αδυναμία να τους υπερασπίσει.

Το ΜΕΤΑ ΟΤΑ Εργαζομένων του Δήμου Αλίμου ζητά από το προεδρείο του Συλλόγου να συγκληθεί άμεσα Διοικητικό Συμβούλιο για να πάρουν θέση όλα τα μέλη και να συναποφασίσουμε για το πως μπορούν οι εργαζόμενοι να κατοχυρώσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους.

Άλλωστε, σκοπός του Συλλόγου των εργαζομένων του Δήμου Αλίμου είναι η κατοχύρωση και η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζόμενων με κάθε νόμιμο τρόπο.


23-05-2018,
ΜΕΤΑ Εργαζομένων Δήμου Αλίμου, Άλιμος