Υπάλληλοι Π. Αττικής: Απαίτησή μας η παροχή των ατομικών μέτρων προστασίας που δικαιούμαστε

Με αφορμή πρόσφατο περιστατικό προσβολής από παράσιτο σε εργαζόμενη – επόπτρια Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου ΚΤ Αθήνας, κατά την διάρκεια διενέργειας καθαρισμού ακάθαρτης αποθήκης, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής (ΣΥΠΑ) επαναφέρει την αναγκαιότητα άμεσης επίλυσης του ζητήματος προμήθειας και χορήγησης όλων των απαραίτητων Μέσων Ατομικής Προστασίας και μέτρων προληπτικής ιατρικής σε όλους τους εργαζομένους που εκτελούν αρμοδιότητες που βάζουν σε κίνδυνο την υγεία τους ή χαρακτηρίζονται γενικότερα από ανθυγιεινότητα.

Τέτοιες ειδικότητες είναι οι απασχολούμενοι στη ρίψη ασφάλτου και στη σήμανση των δρόμων, στην καθαριότητα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, οι ηλεκτρολόγοι, το προσωπικό που απασχολείται σε συνεργεία απολύμανσης, οι απολυμαντές, το προσωπικό που απασχολείται στην εποπτεία καθαριότητας, το νοσηλευτικό προσωπικό, οι απασχολούμενοι σε εργασίες υπαίθρου, οι εργάτες πρασίνου, κήπων και αλσών, οι κηπουροί, οι οδηγοί, οι χειριστές μηχανημάτων, οι εργάτες και τεχνίτες ψεκασμού, οι απασχολούμενοι σε εργασίες ύψους, οι απασχολούμενοι σε χώρους με θόρυβο, οι γεωτεχνικοί, οι τεχνολόγοι γεωπονίας και το λοιπό εργατοτεχνικό προσωπικό (αποθηκάριοι δακοκτονίας, σπερματεγχύτες κ.λ.π.), οι επόπτες δημόσιας υγείας, οι εργαζόμενοι στις Δ/νσεις και Τμήματα Πολιτικής Προστασίας, οι εργαζόμενοι στον τεχνικό έλεγχο οχημάτων, οι ελεγκτές των Τμημάτων Εμπορίου, οδηγοί οχημάτων, μηχανικοί και τεχνικό προσωπικό επίβλεψης έργων και ελέγχου οδικού δικτύου και εργαζόμενοι σε αποθηκευτικούς χώρους (αρχείων κλπ).

«Το ζήτημα αυτό πρέπει άμεσα να επιλυθεί γιατί ανάλογα περιστατικά συμβαίνουν συχνά σε όλες τις παραπάνω ειδικότητες και η χορήγησή τους δεν μπορεί να καρκινοβατεί ή να μην περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων μέσων και μέτρων», σημειώνει ο ΣΥΠΑ.