Ενημερώσεις ΕΦΚΑ – ΚΕΑΟ

1. Ανάρτηση ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών Μαρτίου 2018 Μη Μισθωτών ασφαλισμένων (εδώ).

2. Εκκαθάριση Ασφαλιστικών Εισφορών Μη Μισθωτών 2017 (εδώ).

3. Καθιέρωση διαδικασίας στο ΚΕΑΟ για επιστροφή κατασχεθεισών καταθέσεων προερχόμενων από ακατάσχετες κοινωνικές παροχές (εδώ).

4. Συμψηφισμός ποσού προς επιστροφή με εισφορές (εδώ).