«Πρωταθλήτρια» σε ανεργία και φτώχεια των ΑμεΑ η Ελλάδα – Ανισότητα και δυσκολίες πρόσβασης στην εκπαίδευση

Άλλη μία θλιβερή πρωτιά έχει «κατακτήσει» η χώρα μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης για την εκπαίδευση του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ, η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στην ανεργία των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) ηλικίας από 16 έως 64 ετών (37,2%), στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28.

Πρωτιά στον κίνδυνο φτώχειας – Δεύτερος χαμηλότερος δείκτης απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία

Σύμφωνα με την έκθεση που παρουσιάστηκε στο αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης το μεσημέρι της Τρίτης από το ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ, η χώρα μας επιπλέον κατέχει το δεύτερο χαμηλότερο δείκτη απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία στην ηλικιακή ομάδα 16-64 (30,5%), ενώ 6 στα 10 άτομα με αναπηρία ηλικίας από 16 έως και 59 ετών (61,7%) βρίσκονται αντιμέτωπα με τον κίνδυνο φτώχειας, τοποθετώντας την Ελλάδα στην 1η υψηλότερη θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ.

Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα είναι και ο δείκτης για τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού στα άτομα με αναπηρία ηλικίας από 16-59 ετών (51,9%) που την κατατάσσει στην δεύτερη υψηλότερη θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, όταν ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 37,4%. Άλλωστε κατά την περίοδο 2008-2013, ο δείκτης ανεργίας αυξάνεται σημαντικά (κατά 116,4%)) ενώ ο δείκτης απασχόλησης μειώνεται (κατά -15,9%).

Χαμηλός δείκτης συμμετοχής στην τυπική εκπαίδευση

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, η Ελλάδα καταγράφει χαμηλό δείκτη συμμετοχής στην τυπική εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία ηλικίας από 15-64 ετών (1,4%) που την κατατάσσει στην 25η θέση μεταξύ των 28 χωρών της ΕΕ, ενώ ιδιαίτερα χαμηλός είναι και ο δείκτης συμμετοχής στην μη τυπική εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία στην συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα καθώς βρίσκεται στην 22η θέση.

Αντιθέτως, καταγράφει υψηλή τιμή του δείκτη πρόωρης εγκατάλειψης από την εκπαίδευση και την κατάρτιση για τα άτομα με αναπηρία κατατάσσοντάς την στην 6η υψηλότερη θέση στην Ευρώπη των 28. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2016 η Ελλάδα συγκαταλέγεται ανάμεσα στα κράτη-μέλη με τις μεγαλύτερες ανισότητες ως προς την πρόσβαση στην εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία ηλικίας από 16 ετών και άνω με τον βαθμό εκπροσώπησής τους να μειώνεται σημαντικά καθώς αυξάνεται το επίπεδο εκπαίδευσης. Και αυτό διότι μόλις το 42,8% των ατόμων στην Ελλάδα που έχουν ολοκληρώσει την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δηλώνουν περιορισμό δραστηριότητας και αναπηρία.

Στο μεσαίο μορφωτικό επίπεδο η αναλογία είναι σαφώς χαμηλότερη (14,9%), ενώ μόλις 1 στα 10 άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση χαρακτηρίζεται ως άτομο με αναπηρία. Επίσης καταγράφεται χαμηλός δείκτης πλήρους απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία, της τάξης του 4,3%, ενώ στην ίδια ηλικιακή ομάδα από 15-64 ετών ακόμη και με μερική απασχόληση εργάζεται μόλις το 7,8%, κατατάσσοντας τη χώρα μας στην 27η θέση.