Εκλογές ΠΣΔΑΤΜ, στις 12 Μάη: Εκλογική Διακήρυξη, υποψήφιοι ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

Να φέρουμε το Σύλλογο δίπλα στους τοπογράφους μηχανικούς και στην κοινωνία

Μετά από μια δεκαετία καπιταλιστικής κρίσης και οκτώ χρόνια μνημονιακής πολιτικής, το εργασιακό και κοινωνικό τοπίο στην Ελλάδα φαντάζει σκοτεινό. Το νέο ασφαλιστικό που εφαρμόζεται έχει μετατρέψει την κοινωνική ασφάλιση από στοιχείο του κοινωνικού κράτους σε μηχανισμό υπερχρέωσης των ασφαλισμένων. Καταστρέφει τους αυτοαπασχολούμενους και τους εργαζόμενους με μπλοκάκι. Προβλέπει την αντικατάσταση του άθλιου συστήματος των ασφαλιστικών κλάσεων, με ένα σύστημα πρόσθετης, εξοντωτικής, ατομικής «φορολόγησης» (38,75% επί του εισοδήματος). Ενοποιεί τους ελέγχους χρεών σε εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία και επιταχύνει τις κατασχέσεις.

Τα εργασιακά και επαγγελματικά δικαιώματα είναι διαλυμένα, σχεδόν για το σύνολο των μηχανικών. Η ανεργία, η υποαπασχόληση, η ετεροαπασχόληση, η ελαστική εργασία οι ετεροχρονισμένοι και λειψοί μισθοί, έχουν γίνει πλέον καθεστώς για την πλειοψηφία και ειδικότερα για τις νεώτερες γενιές του κλάδου.

Εδώ και δεκαετίες πάγιος στόχος των δυνάμεων του κεφαλαίου και της ΕΕ είναι η “απελευθέρωση των επαγγελμάτων”, που πλέον αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση. Ουσιαστικό στοιχείο αυτής είναι η αποσύνδεση των επαγγελματικών δικαιωμάτων από το “πανεπιστημιακό πτυχίο” και η θέσπιση «επαγγελματικών τίτλων» μέσω πιστοποιήσεων, εξειδικεύσεων, δια βίου επανακαταρτίσεων, σεμιναρίων και εξετάσεων. Το ΤΕΕ αμφισβήτησε τον ενιαίο χαρακτήρα των πτυχίων, μετατράπηκε σε πιστοποιητή επαγγελματικών δικαιωμάτων και εισπράττει εξέταστρα όπως στους ενεργειακούς επιθεωρητές, τους επιθεωρητές δόμησης  τους διαπιστευμένους Τοπογράφους αύριο.

Η τελική διάλυση των επαγγελματικών δικαιωμάτων προέρχεται και από το «Ηλεκτρονικό μητρώο δημόσιων και ιδιωτικών έργων». Στο μητρώο αυτό περιλαμβάνεται το σύνολο του κλάδου, (απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ, κολλεγίων, λοιπά τεχνικά επαγγέλματα, εργατοτεχνικό προσωπικό και δημόσιοι υπάλληλοι), ενώ πολλαπλασιάζονται τα ειδικά επαγγελματικά δικαιώματα τα οποία αποκτούνται με σεμινάρια, δίδακτρα, εξετάσεις και πιστοποιήσεις με διοργανωτή το ΤΕΕ. Συνοπτικά, η εφαρμογή του μητρώου στα ιδιωτικά έργα καταργεί τα επαγγελματικά πτυχία όπως τα ξέραμε προσθέτοντας εξειδικεύσεις και φραγμούς, που οδηγούν στην εξατομίκευση των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Καθιστά όλους τους νεοεισερχόμενους «δόκιμους» μηχανικούς χωρίς δικαιώματα.

Για τη συνέχεια της Εκλογικής Διακήρυξης αλλά και για τους υποψηφίους της Συσπείρωσης Αριστερών Τοπογράφων, πατήστε ΕΔΩ.