Ρυθμίσεις δανειοληπτών τ. ΟΕΚ

Όπως αναφέρεται στην απόφαση που φέρει την υπογραφή της υπουργού Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου, μετά την υποβολή προτάσεων από την Ομάδα εργασίας και τη σύμφωνη γνώμη του ΔΣ του ΟΑΕΔ εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 52246/3173/2018 (ΦΕΚ 539Β/2018) Υπουργική Απόφαση σχετικά με ρυθμίσεις αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος ΟΕΚ, επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής τους, καθώς και ειδικές ρυθμίσεις για ευπαθείς ομάδες δικαιούχων. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπονται:

• Διαγραφή χρεών μικρότερων των 6.000 €.

• Διαγραφή τόκων κεφαλαίου – τόκων υπερημερίας – κεφαλαιοποιημένων τόκων.

• Εκπτώσεις 15% στο ποσό χορήγησης όλων των δανειοληπτών και επιπλέον έκπτωση 10% για ευάλωτες ομάδες και 20% για τους πολύτεκνους.

• Εξόφληση για όσους δανειολήπτες έχουν καταβάλει ποσό που αντιστοιχεί ή υπερβαίνει το 60% του τελικού ποσού δανείου που τους αντιστοιχεί.

• Επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής κατά δέκα έτη.

• Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής της μηνιαίας δόσης τμηματικά για 6 μήνες και συνολικά για 3 έτη για τους άνεργους και τους έχοντες αδυναμία πληρωμής.

• Δικαίωμα γρήγορης αποπληρωμής με παράλληλα μέτρα απομείωσης στο τελικό ποσό δανείου.

• Ρύθμιση ελάχιστης μηνιαίας δόσης έως το 10% του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.


ΕΔΩ η εγκύκλιος.